The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Ishihara Tokuhiro Yamashita Yoshimi Gondo Toshikazu Yokota Tadaaki Kamei Toshiaki Takahashi Mutsuo Uchino Fumiya Matsumoto Noboru
PP. 1 - 9
Kamei Toshiaki Maeda Junpei Kondo Naotsugu Hongo Hiroshi Yanagihara Teruo Nakamura Isao Ishihara Tokuhiro Okuzono Yoshiko Gondo Toshikazu Fujihara Shigeyoshi
PP. 11 - 19
Fujikura Yoshihisa Kuniki Hiromichi Fukumoto Tetsuo
PP. 21 - 26
Shinohara kenji Konishi Yasuko Azuno Yoichi Yamada Katsunori Sasaki Hiroko Kaneko Toshio Matsumoto Noboru
PP. 53 - 56
Sakabe Takefumi Matsumoto Keiko Masuda Tsutomu Takeishi Akiko Miyauchi Yoshitoyo Tokutsu Yoshimichi
PP. 57 - 61
Ushijima Itsuko Mizuki Yasushi Hara Takahide Soeda Koichiro Kudo Ryoji Miyoshi Akira Watanabe Katsumi Kajimura Naofumi Yamada Michio
PP. 63 - 69
Mizuki Yasushi Hirano Hitoshi Hamasaki Junko Ushijima Itsuko Yamada Michio Tanaka Masatoshi Inanaga Kazutoyo
PP. 71 - 77
Nakanishi Takashi Okita Isao Matsumoto Tsuneo Eguchi Seiichi Hirose Takao Suga Kazuyoshi Yamakawa Kimiko Nakamura Hidenori Nakamura Hiroshi Karino Yuichi Katayama Setsu Moritani Kazuko Higashi Yuichiro Okayama Akio
PP. 79 - 88
Sugihara Nobuyuki Kumada Toshiaki Ozaki Masaharu Okayama Akira Matsuzaki Masanori Matsuda Yasuo Kusukawa Reizo
PP. 89 - 99