The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

PP. 51 - 58
Ushijima Itsuko Kobayashi Takayoshi Akimoto Takashi Jing Sheng Zi Mitsuno Shigeru Watanabe Katsumi Yamada Michio
PP. 71 - 78
Matsuda Masako Yoneda Junko Tsukahara Masato Haraguchi Masahiko
PP. 79 - 83
Itagaki Tatsunori Ishizaki Hirohumi Matsuo Kiyohiro Uchino Fumiya Uchiyama Kazutoshi Yonezawa Fumio Hatao Masako Yamamoto Norio Hayashida Shigeaki Matsuzaki Masunori
PP. 85 - 88