The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Continued by:Medical Science & Innovation
EISSN:2758-5441

Back to Top

Takita Shuhei Nishijima Hayami Hashimoto Tsuneyo Otsuka Kinji Sugano Osamu
PP. i - ii
PP. x - xi
Suzumura Masakatsu Nakagawa Junichi Kubota Shinobu
PP. ii - iii
Okura Tohoru Kondo Yoshio Arakawa Kotaro Horikoshi Yataro Tanaka Taihei
PP. iv - v
PP. ix - x
Mochizuki Takaaki Nakajima Reishi Nishikawa Taiji Matsunaga Takashi
PP. vi - vii
PP. xi - xii
PP. xx - xxi
PP. xx -
PP. 131 - 145
Jimbo Gako Soda Kazuo Kameda Katsu Kantani Toshio Fujiwara Moichi Kubo Tadao Kamei Shiro Kimura Kazuko
PP. 147 - 165
PP. 167 - 177
Mori Shigeki Harada Yoshio Yamaoka Ikuo
PP. 179 - 191
Notohara Michiko Goto Masayoshi
PP. iii - iv
Kondo Yoshio Arakawa Kotaro Okura Tohoru Kawai Itsuro Tanaka Taihei
PP. vii - viii
Sato Hiroshi Tanaka Takashi Mizuno Shuichi Inami Osamu Takeuchi Setuo
PP. xii - xiii
Tanaka Yoshiki Akimoto Yusuke Miyasato Fujio Yoshida Kan Yanagisawa Kiyoshi Yamanaka Tadao Sato Yoshiyuki
PP. xii -
Hata Yoshimaro Ishihama Atsumi Segawa Tsutomu Nakamura Yoshitaka
PP. xix - xx
PP. xxi - xxii
Tsugu Yukio Shimada Choya Ishikawa Iwao Kawakami Hiroshi Honda Kenzaburo
PP. viii - ix
Harada Naohiko Tanimura Morihiko Kodawaki Hiroshi Hattori Hiroshi Onishi Kakujiro Nishizaki Noboru
PP. xvii -
Hashimoto Takeji Kobayashi Osamu
PP. xviii - xix
Nakajima Akira Kumamoto Minayori Niu Haruo
PP. xxiii - xxiv