山口医学

Back to Top

Mizuta Minoru Shigeta Kojito Yoshitomi Shoichi Kobayashi Katsumasa Iwasaki Koji Yanagihara Teruo Mori Fuminobu Kato Nobuyasu Watanabe Yutaka Kubo Katsuhiko
PP. 109 - 120
Wakabayashi Nobuo Ishigaki Koichi Fuchimoto Takeshi Santoki Osamu Negi Itsuro Kaneta Koji Mii Toshiaki Isomura Isao Uchiyama Tetsushi Honma Kiichi
PP. 121 - 128