山口医学

Back to Top

Mizuki Akio Habu Kensuke Imaizumi Junichii Yamada Michio
PP. 75 - 80
Kanno Masayoshi Yoshii Zensaku Kobayashi Susumu Yamamoto Shigeo Yamashita Koshi Tsunehisa Yoshinao Matsuyama Shigeo
PP. 105 - 120
PP. 157 - 166
Kawamoto Toshihiro Hobara Tatsuya Kobayashi Haruo Higashihara Eiji Iwamoto Susumu Hashizume Akira Sato Toshinobu Shimazu Wataru Nakatsukasa Yasuo Kawamoto Rieko Sakai Tsunemi
PP. 167 - 172
Misaki Kohei Murakami Takuo Oka Masaaki Hasegawa Hiroyasu Kashiwagi Takashi
PP. 173 - 176