Kudou Tomoyuki Hara Takafumi Miike Hidetoshi Nomura Atusi