Memoirs of the Faculty of Engineering, Yamaguchi University

Back to Top

Murakawa Katsuhisa Miyamoto Masahide Kurima Junji Hitaka Masao
PP. 197 - 301
Kagami Hifumi Kusada Yoshihiro Hasegawa Hiroshi Kaneyuki Keiji
PP. 223 - 229
PP. 237 - 240
PP. 241 - 245
PP. 247 - 254
Okusa Kitao Yamamoto Eiji Masudomi Masayuki
PP. 271 - 281
Murakawa Katsuhisa Miyamoto Masahide Kurima Junji Hitaka Masao
PP. 309 - 313