The bulletin of the Yamaguchi Medical School

Back to Top

Ishihara Tokuhiro Takahashi Mutsuo Gondo Toshikazu Kawano Hiroo Hoshii Yoshinobu Tamura Suguru Yamashita Yoshimi Yokota Tadaaki Kamei Toshiaki Koga Mayumi Uchino Fumiya
PP. 113 - 142
Tsuchida Eiji Ikeda Norio Akimura Tatuo Kameda Hideki Ito Haruhide Matsuda Tadayoshi
PP. 143 - 148
Nakamura Masayuki Murakami Takuo Sakata Koichiro Kusanagi Hiroshi Saeki Toshihiro Uchisako Hiroyuki Hayashi Hiroto Tangoku Akira Suzuki Takashi
PP. 149 - 153
Kamei Shinji Shironohara Kenji Oeda Eiichi Matsumura Shigeichi Kawasaki Kozo Kondo Hozumi Kaneko Toshio
PP. 177 - 182