Contents Menu

Tanaka Hiroko

Affiliate Master Yamaguchi University

Id (<span class="translation_missing" title="translation missing: en.view.desc">Desc</span>)
山口医学 Volume 49 Issue 1-2 pp. 355 - 359
published_at 2000-04-30
Creators : Wadamori Kenji Shinagawa Yuji Hashimoto Kiichiro Hayashi Hideto Yoshimoto Yasunori Shimizu Ryoichi Itoh Tadahiko Matsumoto Yusuke Tanaka Hiroko Publishers : 山口大学医学会
山口医学 Volume 53 Issue 3 pp. 165 - 171
published_at 2004-06-30
Creators : Ozasa Hiroaki Shimizu Ryoichi Toshimitsu Hiroaki Matoba Katsuhiro Tanaka Hiroko Maeda Yoshinari Takahashi Mutsuo Publishers : 山口大学医学会