Japanese | English

トップページへ戻る

掲載誌名 別一覧


Prediction of surgical outcome for proximal-type cervical spondylotic amyotrophy novel mode of assessment using compound action potentials of deltoid and biceps brachii and central motor conduction time
作成者 : Imajo, Yasuaki / Kato, Yoshihiko / Kanchiku, Tsukasa / Suzuki, Hidenori / Yoshida, Yuichiro / Funaba, Masahiro / Taguchi, Toshihiko 掲載誌名 : Spine 巻 : 37 号 : 23 開始ページ : E1444 終了ページ : E1449 発行日 : 2012-11-01 リポジトリID : 2012010913
アクセス件数 : 735 件 ダウンロード件数 : 0 件
Neurological complications of cervical laminoplasty for patients with ossification of the posterior longitudinal ligament-a multi-institutional retrospective study
作成者 : Seichi, Atsushi / Hoshino, Yuichi / Kimura, Atsushi / Nakahara, Shinnosuke / Watanabe, Masahiko / Kato, Tsuyoshi / Ono, Atsushi / Kotani, Yoshihisa / Mitsukawa, Mamoru / Ijiri, Kosei / Kawahara, Norio / Inami, Satoshi / Chikuda, Hirotaka / Takeshita, Katsushi / Nakagawa, Yukihiro / Taguchi, Toshihiko / Yamazaki, Masashi / Endo, Kenji / Sakaura, Hironobu / Uchida, Kenzo / Kawaguchi, Yoshiharu / Neo, Masashi / Takahashi, Masahito / Harimaya, Katsumi / Hosoe, Hideo / Imagama, Shiro / Taniguchi, Shinichiro / Ito, Takui / Kaito, Takashi / Chiba, Kazuhiro / Matsumoto, Morio / Toyama, Yoshiaki 掲載誌名 : Spine 巻 : 36 号 : 15 開始ページ : E998 終了ページ : E1003 発行日 : 2011-07-01 リポジトリID : 2012011296
アクセス件数 : 759 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]