Japanese | English

トップページへ戻る

掲載誌名 別一覧


The structure of 3-(diethylborylethynyl)pyridine: A nonplanarly arranged cyclic trimer
作成者 : Wakabayashi, Shigeru / Kuse, Mitsumi / Kida, Aimi / Komeda, Seiji / Tatsumi, Kazuyuki / Sugihara, Yoshikazu 掲載誌名 : Organic & biomolecular chemistry 巻 : 12 号 : 29 開始ページ : 5382 終了ページ : 5387 発行日 : 2014-08-07 リポジトリID : 2014010470
アクセス件数 : 618 件 ダウンロード件数 : 0 件
Photochemically induced radical alkynylation of C(sp^3)-H bonds
作成者 : Hoshikawa, Tamaki / Kamijo, Shin / Inoue, Masayuki 掲載誌名 : Organic & biomolecular chemistry 巻 : 11 号 : 1 開始ページ : 164 終了ページ : 169 発行日 : 2013-01-07 リポジトリID : 2012011082
アクセス件数 : 806 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]