Japanese | English

トップページへ戻る

掲載誌名 別一覧


Limited detectability of linezolid-resistant Staphylococcus aureus by the Etest method and its improvement using enriched media
作成者 : Ikeda-Dantsuji, Yurika / Nakae, Taiji / Ariyoshi, Kohichi / Mizuno, Hidekazu / Moriyama, Hidehiko / Nagura, Osanori / Suwabe, Akira / Fukuchi, Kunihiko / Honda, Junichi / Kaku, Mitsuo / Kohno, Shigeru / Mikamo, Hiroshige / Niki, Yoshihito / Takesue, Yoshio / Tomono, Kazunori / Yanagihara, Katsunori / Hanaki, Hideaki 掲載誌名 : Journal of medical microbiology 巻 : 61 号 : PART7 開始ページ : 998 終了ページ : 1002 発行日 : 2012-07 リポジトリID : 2012010455
アクセス件数 : 1058 件 ダウンロード件数 : 0 件
Molecular epidemiological study of human rhinovirus species A, B and C from patients with acute respiratory illnesses in Japan
作成者 : Arakawa, Mika / Okamoto-Nakagawa, Reiko / Toda, Shoichi / Tsukagoshi, Hiroyuki / Kobayashi, Miho / Ryo, Akihide / Mizuta, Katsumi / Hasegawa, Shunji / Hirano, Reiji / Wakiguchi, Hiroyuki / Kudo, Keiko / Tanaka, Ryota / Morita, Yukio / Noda, Masahiro / Kozawa, Kunihisa / Ichiyama, Takashi / Shirabe, Komei / Kimura, Hirokazu 掲載誌名 : Journal of medical microbiology 巻 : 61 号 : 3 開始ページ : 410 終了ページ : 419 発行日 : 2012-03 リポジトリID : 2011010435
アクセス件数 : 830 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]