Japanese | English

トップページへ戻る

掲載誌名 別一覧


The first identification and retrospective study of severe fever with thrombocytopenia syndrome in Japan
作成者 : Takahashi, Toru / Maeda, Ken / Suzuki, Tadaki / Ishido, Aki / Shigeoka, Toru / Tominaga, Takayuki / Kamei, Toshiaki / Honda, Masahiro / Ninomiya, Daisuke / Sakai, Takenori / Senba, Takanori / Kaneyuki, Shozo / Sakaguchi, Shota / Sato, Akira / Hosokawa, Takanori / Kawabe, Yojiro / Kurihara, Shintaro / Izumikawa, Koichi / Kono, Shigeru / Azuma, Taichi / Suemori, Koichiro / Yasukawa, Masaki / Mizutani, Tetsuya / Omatsu, Tsutomu / Katayama, Yukie / Miyahara, Masaharu / Ijuin, Masahito / Doi, Kazuko / Okuda, Masaru / Umeki, Kazunori / Saito, Tomoya / Fukushima, Kazuko / Nakajima, Kensuke / Yoshikawa, Tomoki / Tani, Hideki / Fukushi, Shuetsu / Fukuma, Aiko / Ogata, Momoko / Shimojima, Masayuki / Nakajima, Noriko / Nagata, Noriyo / Katano, Harutaka / Fukumoto, Hitomi / Sato, Yuko / Hasegawa, Hideki / Yamagishi, Takuya / Oishi, Kazunori / Kurane, Ichiro / Morikawa, Shigeru / Saijo, Masayuki 掲載誌名 : Journal of infectious diseases 巻 : 209 号 : 6 開始ページ : 816 終了ページ : 827 発行日 : 2014-03 リポジトリID : 2014010442
アクセス件数 : 862 件 ダウンロード件数 : 0 件
RGS2-mediated intracellular Ca^2^+ level plays a key role in the intracellular replication of brucella abortus within phagocytes
作成者 : Kim, Dong Hyeok / Lim, Jeong Ju / Lee, Jin Ju / Kim, Dae Geun / Lee, Hu Jang / Min, Wongi / Kim, Kwang Dong / Chang, Hong Hee / Endale, Mehari / Rhee, Man Hee / Watarai, Masahisa / Kim, Suk 掲載誌名 : Journal of infectious diseases 巻 : 205 号 : 3 開始ページ : 445 終了ページ : 452 発行日 : 2012-02-01 リポジトリID : 2011010318
アクセス件数 : 746 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]