Japanese | English

トップページへ戻る

掲載誌名 別一覧


Epidemiology of severe sepsis in Japanese intensive care units: A prospective multicenter study
作成者 : Ogura, Hiroshi / Gando, Satoshi / Saito, Daizo / Takeyama, Naoshi / Kushimoto, Shigeki / Fujishima, Seitaro / Mayumi, Toshihiko / Araki, Tsunetoshi / Ikeda, Hiroto / Kotani, Joji / Miki, Yasuo / Shiraishi, Shinichiro / Suzuki, Koichiro / Suzuki, Yasushi / Takuma, Kiyotsugu / Tsuruta, Ryosuke / Yamaguchi, Yoshihiro / Yamashita, Norio / Aikawa, Naoki 掲載誌名 : Journal of infection and chemotherapy 巻 : 20 号 : 3 開始ページ : 157 終了ページ : 162 発行日 : 2014-03 リポジトリID : 2014010468
アクセス件数 : 742 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]