Japanese | English

トップページへ戻る

掲載誌名 別一覧


The impact of body temperature abnormalities on the disease severity and outcome in patients with severe sepsis : An analysis from a multicenter, prospective survey of severe sepsis
作成者 : Kushimoto, Shigeki / Gando, Satoshi / Saitoh, Daizoh / Mayumi, Toshihiko / Ogura, Hiroshi / Fujishima, Seitaro / Araki, Tsunetoshi / Ikeda, Hiroto / Kotani, Joji / Miki, Yasuo / Shiraishi, Shin-ichiro / Suzuki, Koichiro / Suzuki, Yasushi / Takeyama, Naoshi / Takuma, Kiyotsugu / Tsuruta, Ryosuke / Yamaguchi, Yoshihiro / Yamashita, Norio / Aikawa, Naoki 掲載誌名 : Critical care : the official journal of the Critical Care Forum 巻 : 17 号 : 6 開始ページ : R271 終了ページ : 発行日 : 2013-11-13 リポジトリID : 2014010097
アクセス件数 : 730 件 ダウンロード件数 : 0 件
A multicenter, prospective validation study of the Japanese association for acute medicine disseminated intravascular coagulation scoring system in patients with severe sepsis
作成者 : Gando, Satoshi / Saitoh, Daizoh / Ogura, Hiroshi / Fujishima, Seitaro / Mayumi, Toshihiko / Araki, Tsunetoshi / Ikeda, Hiroto / Kotani, Joji / Kushimoto, Shigeki / Miki, Yasuo / Shiraishi, Shin-ichiro / Suzuki, Koichiro / Suzuki, Yasushi / Takeyama, Naoshi / Takuma, Kiyotsugu / Tsuruta, Ryosuke / Yamaguchi, Yoshihiro / Yamashita, Norio / Aikawa, Naoki 掲載誌名 : Critical care : the official journal of the Critical Care Forum 巻 : 17 号 : 3 開始ページ : 終了ページ : 発行日 : 2013-06-20 リポジトリID : 2013010708
アクセス件数 : 851 件 ダウンロード件数 : 0 件
Association of body temperature and antipyretic treatments with mortality of critically ill patients with and without sepsis : multi-centered prospective observational study
作成者 : Lee, Byung Ho / Inui, Daisuke / Suh, Gee Young / Kim, Jae Yeol / Kwon, Jae Young / Park, Jisook / Tada, Keiichi / Tanaka, Keiji / Ietsugu, Kenichi / Uehara, Kenji / Dote, Kentaro / Tajimi, Kimitaka / Morita, Kiyoshi / Matsuo, Koichi / Hoshino, Koji / Hosokawa, Koji / Lee, Kook Hyun / Lee, Kyoung Min / Takatori, Makoto / Nishimura, Masaji / Sanui, Masamitsu / Ito, Masanori / Egi, Moritoki / Honda, Naofumi / Okayama, Naoko / Shime, Nobuaki / Tsuruta, Ryosuke / Nogami, Satoshi / Yoon, Seok-Hwa / Fujitani, Shigeki / Koh, Shin Ok / Takeda, Shinhiro / Saito, Shinsuke / Hong, Sung Jin / Yamamoto, Takeshi / Yokoyama, Takeshi / Yamaguchi, Takuhiro / Nishiyama, Tomoki / Igarashi, Toshiko / Kakihana, Yasuyuki / Koh, Younsuck 掲載誌名 : Critical care : the official journal of the Critical Care Forum 巻 : 16 号 : 1 開始ページ : R33 終了ページ : 発行日 : 2012-02-28 リポジトリID : 2012010120
アクセス件数 : 857 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]