Japanese | English

トップページへ戻る

掲載誌名 別一覧


Hsp90 prevents interaction between CHIP and HERG proteins to facilitate maturation of wild-type and mutant HERG proteins
作成者 : Iwai, Chisato / Li, Peili / Kurata, Yasutaka / Hoshikawa, Yoshiko / Morikawa, Kumi / Maharani, Nani / Higaki, Katsumi / Sasano, Tetsuro / Notsu, Tomomi / Ishido, Yuko / Miake, Junichiro / Yamamoto, Yasutaka / Shirayoshi, Yasuaki / Ninomiya, Haruaki / Nakai, Akira / Murata, Shigeo / Yoshida, Akio / Yamamoto, Kazuhiro / Hiraoka, Masayasu / Hisatome, Ichiro 掲載誌名 : Cardiovascular Research 巻 : 100 号 : 3 開始ページ : 520 終了ページ : 528 発行日 : 2013-12-01 リポジトリID : 2013010642
アクセス件数 : 737 件 ダウンロード件数 : 0 件
Role of vascular endothelial growth factor-A in development of abdominal aortic aneurysm
作成者 : Kaneko, Hidehiro / Anzai, Toshihisa / Takahashi, Toshiyuki / Kohno, Takashi / Shimoda, Masayuki / Sasaki, Aya / Shimizu, Hideyuki / Nagai, Toshiyuki / Maekawa, Yuichiro / Yoshimura, Koichi / Aoki, Hiroki / Yoshikawa, Tsutomu / Okada, Yasunori / Yozu, Ryohei / Ogawa, Satoshi / Fukuda, Keiichi 掲載誌名 : Cardiovascular Research 巻 : 91 号 : 2 開始ページ : 358 終了ページ : 367 発行日 : 2011-07-15 リポジトリID : 2011010242
アクセス件数 : 725 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]