Japanese | English

トップページへ戻る

作成者ヨミ 別一覧


Observations of 6.7 GHz methanol masers with East-Asian VLBI Network. I. VLBI images of the first epoch of observations
作成者 : Fujisawa, Kenta / Sugiyama, Koichiro / Motogi, Kazuhito / Hachisuka, Kazuya / Yonekura, Yoshinori / Sawada-Satoh, Satoko / Matsumoto, Naoko / Sorai, Kazuo / Momose, Munetake / Saito, Yu / Takaba, Hiroshi / Ogawa, Hideo / Kimura, Kimihiro / Niinuma, Kotaro / Hirano, Daiki / Omodaka, Toshihiro / Kobayashi, Hideyuki / Kawaguchi, Noriyuki / Shibata, Katsunori M. / Honma, Mareki / Hirota, Tomoya / Murata, Yasuhiro / Doi, Akihiro / Mochizuki, Nanako / Shen, Zhiqiang / Chen, Xi / Xia, Bo / Li, Bin / Kim, Kee-tae 掲載誌名 : PASJ : publications of the Astronomical Society of Japan 巻 : 66 号 : 2 開始ページ : 31 終了ページ : 発行日 : 2014-04 リポジトリID : 2014010313
アクセス件数 : 695 件 ダウンロード件数 : 0 件
Bursting activity in a high-mass star-forming region G33.64-0.21 observed with the 6.7 GHz methanol maser
作成者 : Fujisawa, Kenta / Sugiyama, Koichiro / Aoki, Nozomu / Hirota, Tomoya / Mochizuki, Nanako / Doi, Akihiro / Honma, Mareki / Kobayashi, Hideyuki / Kawaguchi, Noriyuki / Ogawa, Hideo / Omodaka, Toshihiro / Yonekura, Yoshinori 掲載誌名 : PASJ : Publications of the Astronomical Society of Japan 巻 : 64 号 : 1 開始ページ : 終了ページ : 発行日 : 2012-02-25 リポジトリID : 2011010470
アクセス件数 : 1058 件 ダウンロード件数 : 643 件
Internal proper motions of methanol masers at 6.7 GHz in massive star-forming region onsala 1
作成者 : Sugiyama, Koichiro / Fujisawa, Kenta / Doi, Akihiro / Honma, Mareki / Isono, Yasuko / Kobayashi, Hideyuki / Mochizuki, Nanako / Murata, Yasuhiro / Sawada-Satoh, Satoko / Wajima, Kiyoaki 掲載誌名 : PASJ : Publications of the Astronomical Society of Japan 巻 : 63 号 : 1 開始ページ : 53 終了ページ : 61 発行日 : 2011-02-25 リポジトリID : 2012010348
アクセス件数 : 811 件 ダウンロード件数 : 601 件
VLBI detections of parsec-scale nonthermal jets in radio-loud broad absorption line quasars
作成者 : Doi, Akihiro / Kawaguchi, Noriyuki / Kono, Yusuke / Oyama, Tomoaki / Fujisawa, Kenta / Takaba, Hiroshi / Sudou, Hiroshi / Wakamatsu, Ken-ichi / Yamauchi, Aya / Murata, Yasuhiro / Mochizuki, Nanako / Wajima, Kiyoaki / Omodaka, Toshihiro / Nagayama, Takumi / Nakai, Naomasa / Sorai, Kazuo / Kawai, Eiji / Sekido, Mamoru / Koyama, Yasuhiro / the VLBI group at Geographical Survey Institute / Asano, Shoichiro / Uose, Hisao 掲載誌名 : PASJ : publications of the Astronomical Society of Japan 巻 : 61 号 : 6 開始ページ : 1389 終了ページ : 1398 発行日 : 2009-12-25 リポジトリID : 2012010342
アクセス件数 : 883 件 ダウンロード件数 : 477 件
A synchronized variation of the 6.7 GHz methanol maser in Cepheus A
作成者 : Sugiyama, Koichiro / Fujisawa, Kenta / Doi, Akihiro / Honma, Mareki / Isono, Yasuko / Kobayashi, Hideyuki / Mochizuki, Nanako / Murata, Yasuhiro 掲載誌名 : PASJ : publications of the Astronomical Society of Japan 巻 : 60 号 : 5 開始ページ : 1001 終了ページ : 1006 発行日 : 2008-10-25 リポジトリID : 2012010347
アクセス件数 : 693 件 ダウンロード件数 : 496 件
The 2006 radio outbursts of a microquasar cygnus X-3 : Observations and data
作成者 : Tsuboi, Masato / Tosaki, Tomoka / Kuno, Nario / Nakanishi, Kouichiro / Sawada, Tsuyoshi / Umemoto, Tomofumi / Trushkin, Sergei A. / Kotani, Taro / Kawai, Nobuyuki / Kurono, Yasutaka / Handa, Toshihiro / Kohno, Kotaro / Tsukagoshi, Takashi / Kameya, Osamu / Kobayashi, Hideyuki / Fujisawa, Kenta / Doi, Akihiro / Omodaka, Toshihiro / Takaba, Hiroshi / Sudou, Hiroshi / Wakamatsu, Ken-ichi / Koyama, Yasuhiro / Kawai, Eiji / Mochizuki, Nanako / Murata, Yasuhiro 掲載誌名 : PASJ : Publications of the Astronomical Society of Japan 巻 : 60 号 : 3 開始ページ : 465 終了ページ : 473 発行日 : 2008-06-25 リポジトリID : 2012010349
アクセス件数 : 741 件 ダウンロード件数 : 563 件
Mapping observations of 6.7 GHz methanol masers with the Japanese VLBI network
作成者 : Sugiyama, Koichiro / Fujisawa, Kenta / Doi, Akihiro / Honma, Mareki / Kobayashi, Hideyuki / Bushimata, Takeshi / Mochizuki, Nanako / Murata, Yasuhiro 掲載誌名 : PASJ : Publications of the Astronomical Society of Japan 巻 : 60 号 : 1 開始ページ : 23 終了ページ : 35 発行日 : 2008-02-25 リポジトリID : 2012010346
アクセス件数 : 810 件 ダウンロード件数 : 447 件

[1]