Japanese | English

トップページへ戻る

作成者ヨミ 別一覧


B_2O_3-V_2O_5-CaO系ガラスより水中へ溶出するバナジウムイオンおよびカルシウムイオンの挙動
作成者 : 矢田部, 俊一 / 斉藤, 雄治 / 三好, 修平 / 飯田, 実 掲載誌名 : 山口大学工学部研究報告 巻 : 24 号 : 1 開始ページ : 47 終了ページ : 58 発行日 : 1973 リポジトリID : KJ00002585456
アクセス件数 : 705 件 ダウンロード件数 : 676 件
B_2O_3-V_2O_5-CaO系ガラスの化学的耐久性
作成者 : 矢田部, 俊一 / 斉藤, 雄治 / 三好, 修平 掲載誌名 : 山口大学工学部研究報告 巻 : 22 号 : 1 開始ページ : 131 終了ページ : 139 発行日 : 1971 リポジトリID : KJ00000155858
アクセス件数 : 521 件 ダウンロード件数 : 464 件

[1]