Japanese | English

トップページへ戻る

作成者ヨミ 別一覧


A genome-wide sib-pair linkage analysis of ossification of the posterior longitudinal ligament of the spine
作成者 : Karasugi, Tatsuki / Nakajima, Masahiro / Ikari, Katsunori / Tsuji, Takashi / Matsumoto, Morio / Chiba, Kazuhiro / Uchida, Kenzo / Kawaguchi, Yoshiharu / Mizuta, Hiroshi / Ogata, Naoshi / Iwasaki, Motoki / Maeda, Shingo / Numasawa, Takuya / Abumi, Kuniyoshi / Kato, Tsuyoshi / Ozawa, Hiroshi / Taguchi, Toshihiko / Kaito, Takashi / Neo, Masashi / Yamazaki, Masashi / Tadokoro, Nobuaki / Yoshida, Munehito / Nakahara, Shinnosuke / Endo, Kenji / Imagama, Shiro / Demura, Satoru / Sato, Kimiaki / Seichi, Atsushi / Ichimura, Shoichi / Watanabe, Masahiko / Watanabe, Kei / Nakamura, Yutaka / Mori, Kanji / Baba, Hisatoshi / Toyama, Yoshiaki / Ikegawa, Shiro 掲載誌名 : Journal of Bone and Mineral Metabolism 巻 : 31 号 : 2 開始ページ : 136 終了ページ : 143 発行日 : 2013-03 リポジトリID : 2014010170
アクセス件数 : 593 件 ダウンロード件数 : 0 件
Composite Compound Odontoma : Report of a Case
作成者 : Sasao, Takako / Okita, Tatsuo / Mizuta, Hiroshi 掲載誌名 : The bulletin of the Yamaguchi Medical School 巻 : 15 号 : 2 開始ページ : 129 終了ページ : 132 発行日 : 1968-06 リポジトリID : A020015000205
アクセス件数 : 452 件 ダウンロード件数 : 600 件

[1]