Japanese | English

トップページへ戻る

作成者ヨミ 別一覧


Observations of 6.7 GHz methanol masers with East-Asian VLBI Network. I. VLBI images of the first epoch of observations
作成者 : Fujisawa, Kenta / Sugiyama, Koichiro / Motogi, Kazuhito / Hachisuka, Kazuya / Yonekura, Yoshinori / Sawada-Satoh, Satoko / Matsumoto, Naoko / Sorai, Kazuo / Momose, Munetake / Saito, Yu / Takaba, Hiroshi / Ogawa, Hideo / Kimura, Kimihiro / Niinuma, Kotaro / Hirano, Daiki / Omodaka, Toshihiro / Kobayashi, Hideyuki / Kawaguchi, Noriyuki / Shibata, Katsunori M. / Honma, Mareki / Hirota, Tomoya / Murata, Yasuhiro / Doi, Akihiro / Mochizuki, Nanako / Shen, Zhiqiang / Chen, Xi / Xia, Bo / Li, Bin / Kim, Kee-tae 掲載誌名 : PASJ : publications of the Astronomical Society of Japan 巻 : 66 号 : 2 開始ページ : 31 終了ページ : 発行日 : 2014-04 リポジトリID : 2014010313
アクセス件数 : 848 件 ダウンロード件数 : 0 件
The GENJI programme : Gamma-ray emitting notable AGN monitoring by Japanese VLBI
作成者 : Nagai, Hiroshi / Kino, Motoki / Niinuma, Kotaro / Akiyama, Kazunori / Hada, Kazuhiro / Koyama, Shoko / Orienti, Monica / Hiura, Koichiro / Sawada-Satoh, Satoko / Honma, Mareki / Giovannini, Gabriele / Giroletti, Marcello / Shibata, Katsunori / Sorai, Kazuo 掲載誌名 : PASJ : publications of the Astronomical Society of Japan 巻 : 65 号 : 2 開始ページ : 24 終了ページ : 発行日 : 2013-04 リポジトリID : 2013010196
アクセス件数 : 648 件 ダウンロード件数 : 0 件
Fundamental parameters of the milkyway galaxy based on VLBI astrometry
作成者 : Honma, Mareki / Nagayama, Takumi / Ando, Kazuma / Bushimata, Takeshi / Choi, Yoon Kyung / Handa, Toshihiro / Hirota, Tomoya / Imai, Hiroshi / Jike, Takaaki / Kim, Mi Kyoung / Kameya, Osamu / Kawaguchi, Noriyuki / Kobayashi, Hideyuki / Kurayama, Tomoharu / Kuji, Seisuke / Matsumoto, Naoko / Manabe, Seiji / Miyaji, Takeshi / Motogi, Kazuhito / Nakagawa, Akiharu / Nakanishi, Hiroyuki / Niinuma, Kotaro / Oh, Chung Sik / Omodaka, Toshihiro / Oyama, Tomoaki / Sakai, Nobuyuki / Sato, Katsuhisa / Sato, Mayumi / Shibata, Katsunori / Shiozaki, Satoshi / Sunada, Kazuyoshi / Tamura, Yoshiaki / Ueno, Yuji / Yamauchi, Aya 掲載誌名 : PASJ : publications of the Astronomical Society of Japan 巻 : 64 号 : 6 開始ページ : 終了ページ : 発行日 : 2012-12-25 リポジトリID : 2013010002
アクセス件数 : 563 件 ダウンロード件数 : 0 件
Bursting activity in a high-mass star-forming region G33.64-0.21 observed with the 6.7 GHz methanol maser
作成者 : Fujisawa, Kenta / Sugiyama, Koichiro / Aoki, Nozomu / Hirota, Tomoya / Mochizuki, Nanako / Doi, Akihiro / Honma, Mareki / Kobayashi, Hideyuki / Kawaguchi, Noriyuki / Ogawa, Hideo / Omodaka, Toshihiro / Yonekura, Yoshinori 掲載誌名 : PASJ : Publications of the Astronomical Society of Japan 巻 : 64 号 : 1 開始ページ : 終了ページ : 発行日 : 2012-02-25 リポジトリID : 2011010470
アクセス件数 : 1195 件 ダウンロード件数 : 776 件
Internal proper motions of methanol masers at 6.7 GHz in massive star-forming region onsala 1
作成者 : Sugiyama, Koichiro / Fujisawa, Kenta / Doi, Akihiro / Honma, Mareki / Isono, Yasuko / Kobayashi, Hideyuki / Mochizuki, Nanako / Murata, Yasuhiro / Sawada-Satoh, Satoko / Wajima, Kiyoaki 掲載誌名 : PASJ : Publications of the Astronomical Society of Japan 巻 : 63 号 : 1 開始ページ : 53 終了ページ : 61 発行日 : 2011-02-25 リポジトリID : 2012010348
アクセス件数 : 948 件 ダウンロード件数 : 704 件
H_2O maser outflow from the red supergiant star NML Cygni observed with Japanese VLBI Network
作成者 : Nagayama, Takumi / Takeda, Koji / Omodaka, Toshihiro / Imai, Hiroshi / Kameno, Seiji / Sofue, Yoshiaki / Doi, Akihiro / Fujisawa, Kenta / Habe, Asao / Honma, Mareki / Kawaguchi, Noriyuki / Kawai, Eiji / Kobayashi, Hideyuki / Koyama, Yasuhiro / Murata, Yasuhiro / Sorai, Kazuo / Sudou, Hiroshi / Takaba, Hiroshi / Tamura, Sayaka / Wakamatsu, Ken-ichi 掲載誌名 : PASJ : Publications of the Astronomical Society of Japan 巻 : 60 号 : 5 開始ページ : 1069 終了ページ : 1075 発行日 : 2008-10-25 リポジトリID : 2012010344
アクセス件数 : 882 件 ダウンロード件数 : 581 件
A synchronized variation of the 6.7 GHz methanol maser in Cepheus A
作成者 : Sugiyama, Koichiro / Fujisawa, Kenta / Doi, Akihiro / Honma, Mareki / Isono, Yasuko / Kobayashi, Hideyuki / Mochizuki, Nanako / Murata, Yasuhiro 掲載誌名 : PASJ : publications of the Astronomical Society of Japan 巻 : 60 号 : 5 開始ページ : 1001 終了ページ : 1006 発行日 : 2008-10-25 リポジトリID : 2012010347
アクセス件数 : 835 件 ダウンロード件数 : 597 件
Mapping observations of 6.7 GHz methanol masers with the Japanese VLBI network
作成者 : Sugiyama, Koichiro / Fujisawa, Kenta / Doi, Akihiro / Honma, Mareki / Kobayashi, Hideyuki / Bushimata, Takeshi / Mochizuki, Nanako / Murata, Yasuhiro 掲載誌名 : PASJ : Publications of the Astronomical Society of Japan 巻 : 60 号 : 1 開始ページ : 23 終了ページ : 35 発行日 : 2008-02-25 リポジトリID : 2012010346
アクセス件数 : 971 件 ダウンロード件数 : 548 件
Japanese VLBI network observations of radio-loud narrow-line seyfert 1 galaxies
作成者 : Doi, Akihiro / Fujisawa, Kenta / Inoue, Makoto / Wajima, Kiyoaki / Nagai, Hiroshi / Harada, Keiichiro / Suematsu, Kousuke / Habe, Asao / Honma, Mareki / Kawaguchi, Noriyuki / Kawai, Eiji / Kobayashi, Hideyuki / Koyama, Yasuhiro / Kuboki, Hiromitsu / Murata, Yasuhiro / Omodaka, Toshihiro / Sorai, Kazuo / Sudou, Hiroshi / Takaba, Hiroshi / Takashima, Kazuhiro / Takeda, Koji / Tamura, Sayaka / Wakamatsu, Ken-ichi 掲載誌名 : PASJ : Publications of the Astronomical Society of Japan 巻 : 59 号 : 4 開始ページ : 703 終了ページ : 709 発行日 : 2007-08-25 リポジトリID : 2012010341
アクセス件数 : 1051 件 ダウンロード件数 : 562 件
Bigradient phase referencing
作成者 : Doi, Akihiro / Fujisawa, Kenta / Habe, Asao / Honma, Mareki / Kawaguchi, Noriyuki / Kobayashi, Hideyuki / Murata, Yasuhiro / Omodaka, Toshihiro / Sudou, Hiroshi / Takaba, Hiroshi 掲載誌名 : PASJ : Publications of the Astronomical Society of Japan 巻 : 58 号 : 4 開始ページ : 777 終了ページ : 785 発行日 : 2006-08-25 リポジトリID : 2012010340
アクセス件数 : 973 件 ダウンロード件数 : 724 件

[1]