Japanese | English

トップページへ戻る

作成者ヨミ 別一覧


Gain-of-function KCNH2 mutations in patients with Brugada syndrome
作成者 : Wang, Qi / Ohno, Seiko / Ding, Weiguang / Fukuyama, Megumi / Miyamoto, Akashi / Itoh, Hideki / Makiyama, Takeru / Wu, Jie / Bai, Jiayu / Hasegawa, Kanae / Shinohara, Tetsuji / Takahashi, Naohiko / Shimizu, Akihiko / Matsuura, Hiroshi / Horie, Minoru 掲載誌名 : Journal of cardiovascular electrophysiology 巻 : 25 号 : 5 開始ページ : 522 終了ページ : 530 発行日 : 2014-05 リポジトリID : 2014010276
アクセス件数 : 465 件 ダウンロード件数 : 0 件
Guidelines for Risks and Prevention of Sudden Cardiac Death (JCS 2010) : Digest Version
作成者 : Aizawa, Yoshifusa / Horie, Minoru / Inoue, Hiroshi / Kamakura, Shiro / Katoh, Takao / Matsuzaki, Masunori / Misaki, Takuro / Mitamura, Hideo / Murakawa, Yuji / Nitta, Takashi / Ogawa, Satoshi / Okumura, Ken / Sumitomo, Naokata / Yoshinaga, Masao / Chinushi, Masaomi / Fujiki, Akira / Furushima, Hiroshi / Ikeda, Takanori / Ito, Makoto / Kuga, Keisuke / Kusano, Kengo / Niwano, Shinichi / Nohara, Ryuji / Sasaki, Shingo / Shimizu, Akihiko / Shimizu, Wataru / Shoda, Morio / Hori, Masatsugu / Nakazawa, Makoto / Sugimoto, Tsuneaki / Yamaguchi, Tetsu 掲載誌名 : Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society 巻 : 76 号 : 2 開始ページ : 489 終了ページ : 507 発行日 : 2012-01-25 リポジトリID : 2012010715
アクセス件数 : 618 件 ダウンロード件数 : 0 件
Reciprocal control of hERG stability by Hsp70 and Hsc70 with implication for restoration of LQT2 mutant stability
作成者 : Li, Peili / Ninomiya, Haruaki / Kurata, Yasutaka / Kato, Masaru / Miake, Junichiro / Yamamoto, Yasutaka / Igawa, Osamu / Nakai, Akira / Higaki, Katsumi / Toyoda, Futoshi / Wu, Jie / Horie, Minoru / Matsuura, Hiroshi / Yoshida, Akio / Shirayoshi, Yasuaki / Hiraoka, Masayasu / Hisatome, Ichiro 掲載誌名 : Circulation research : an official journal of the American Heart Association / American Heart Association 巻 : 108 号 : 4 開始ページ : 458 終了ページ : 468 発行日 : 2011-02-18 リポジトリID : 2011010265
アクセス件数 : 690 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]