Japanese | English

トップページへ戻る

作成者ヨミ 別一覧


New susceptibility and resistance HLA-DP alleles to HBV-related diseases identified by a trans-ethnic association study in Asia
作成者 : Nishida, Nao / Sawai, Hiromi / Kashiwase, Koichi / Minami, Mutsuhiko / Sugiyama, Masaya / Seto, Wai-Kay / Yuen, Man-Fung / Posuwan, Nawarat / Poovorawan, Yong / Ahn, Sang Hoon / Han, Kwang-Hyub / Matsuura, Kentaro / Tanaka, Yasuhito / Kurosaki, Masayuki / Asahina, Yasuhiro / Izumi, Namiki / Kang, Jong-Hon / Hige, Shuhei / Ide, Tatsuya / Yamamoto, Kazuhide / Sakaida, Isao / Murawaki, Yoshikazu / Itoh, Yoshito / Tamori, Akihiro / Orito, Etsuro / Hiasa, Yoichi / Honda, Masao / Kaneko, Shuichi / Mita, Eiji / Suzuki, Kazuyuki / Hino, Keisuke / Tanaka, Eiji / Mochida, Satoshi / Watanabe, Masaaki / Eguchi, Yuichiro / Masaki, Naohiko / Murata, Kazumoto / Korenaga, Masaaki / Mawatari, Yoriko / Ohashi, Jun / Kawashima, Minae / Tokunaga, Katsushi / Mizokami, Masashi 掲載誌名 : PLoS ONE 巻 : 9 号 : 2 開始ページ : e86449 終了ページ : 発行日 : 2014-02-10 リポジトリID : 2014010193
アクセス件数 : 760 件 ダウンロード件数 : 0 件
Clinical characteristics of patients who developed hepatocellular carcinoma after hepatitis C virus eradication with interferon therapy : Current status in Japan
作成者 : Sato, Akira / Sata, Michio / Ikeda, Kenji / Kumada, Takashi / Izumi, Namiki / Asahina, Yasuhiro / Osaki, Yukio / Chayama, Kazuaki / Kaneko, Shuichi / Sakai, Akito / Onji, Morikazu / Hiasa, Yoichi / Omura, Takumi / Ozeki, Itaru / Yokosuka, Osamu / Shiina, Shuichiro / Itsubo, Mariko / Nishiguchi, Shuhei / Hirano, Katsuharu / Ide, Tatsuya / Sakisaka, Shotaro / Yamasaki, Takahiro / Hidaka, Isao / Tanaka, Masatoshi / Kim, Soo Ryang / Ichida, Takafumi 掲載誌名 : Internal Medicine 巻 : 52 号 : 24 開始ページ : 2701 終了ページ : 2706 発行日 : 2013 リポジトリID : 2014010112
アクセス件数 : 735 件 ダウンロード件数 : 0 件
Genome-wide association study confirming association of HLA-DP with protection against chronic hepatitis B and viral clearance in Japanese and Korean
作成者 : Nishida, Nao / Sawai, Hiromi / Matsuura, Kentaro / Sugiyama, Masaya / Ahn, Sang Hoon / Park, Yong / Hige, Shuhei / Kang, Jong-Hon / Suzuki, Kazuyuki / Kurosaki, Masayuki / Asahina, Yasuhiro / Mochida, Satoshi / Watanabe, Masaaki / Tanaka, Eiji / Honda, Masao / Kaneko, Shuichi / Orito, Etsuro / Itoh, Yoshito / Mita, Eiji / Tamori, Akihiro / Murawaki, Yoshikazu / Hiasa, Yoichi / Sakaida, Isao / Korenaga, Masaaki / Hino, Keisuke / Ide, Tatsuya / Kawashima, Minae / Mawatari, Yoriko / Sageshima, Megumi / Ogasawara, Yuko / Koike, Asako / Izumi, Namiki / Han, Kwang-Hyub / Tanaka, Yasuhito / Tokunaga, Katsushi / Mizokami, Masashi 掲載誌名 : PloS one 巻 : 7 号 : 6 開始ページ : e39175 終了ページ : 発行日 : 2012-07-21 リポジトリID : 2012010450
アクセス件数 : 1065 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]