Japanese | English

トップページへ戻る

作成者ヨミ 別一覧


Impact of therapeutic hypothermia in the treatment of patients with out-of-hospital cardiac arrest from the J-PULSE-HYPO study registry
作成者 : Yokoyama, Hiroyuki / Nagao, Ken / Hase, Mamoru / Tahara, Yoshio / Hazui, Hiroshi / Arimoto, Hideki / Kashiwase, Kazunori / Sawano, Hirotaka / Yasuga, Yuji / Kuroda, Yasuhiro / Kasaoka, Shunji / Shirai, Shinichi / Yonemoto, Naohiro / Nonogi, Hiroshi 掲載誌名 : Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society 巻 : 75 号 : 5 開始ページ : 1063 終了ページ : 1070 発行日 : 2011-05 リポジトリID : 2011010263
アクセス件数 : 711 件 ダウンロード件数 : 0 件
Report from the Japanese registry of CPR for in-hospital cardiac arrest (J-RCPR)
作成者 : Yokoyama, Hiroyuki / Yonemoto, Naohiro / Yonezawa, Kazuya / Fuse, Jun / Shimizu, Naoki / Hayashi, Toshimasa / Tsuji, Teppei / Yoshikawa, Kei / Wakamatsu, Hiroya / Otani, Nozomu / Sakuragi, Satoru / Fukusaki, Masahiko / Tanaka, Hideki / Nonogi, Hiroshi 掲載誌名 : Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society 巻 : 75 号 : 4 開始ページ : 815 終了ページ : 822 発行日 : 2011-03-25 リポジトリID : 2011010262
アクセス件数 : 886 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]