Japanese | English

トップページへ戻る

作成者ヨミ 別一覧


Information hiding and its criteria for evaluation
作成者 : Iwamura, Keiichi / Kawamura, Masaki / Kuribayashi, Minoru / Iwata, Motoi / Kang, Hyunho / Gohshi, Seiichi / Nishimura, Akira 掲載誌名 : IEICE transactions on information and systems 巻 : E100.D 号 : 1 開始ページ : 2 終了ページ : 12 発行日 : 2017-01-01 リポジトリID : 2016010092
アクセス件数 : 814 件 ダウンロード件数 : 448 件
Effects of dissociation on the shear strength and deformation behavior of methane hydrate-bearing sediments
作成者 : Hyodo, Masayuki / Li, Yanghui / Yoneda, Jun / Nakata, Yukio / Yoshimoto, Norimasa / Nishimura, Akira 掲載誌名 : Marine and Petroleum Geology 巻 : 51 号 : 開始ページ : 52 終了ページ : 62 発行日 : 2014-03 リポジトリID : 2014010082
アクセス件数 : 896 件 ダウンロード件数 : 0 件
A comparative analysis of the mechanical behavior of carbon dioxide and methane hydrate-bearing sediments
作成者 : Hyodo, Masayuki / Li, Yanghui / Yoneda, Jun / Nakata, Yukio / Yoshimoto, Norimasa / Kajiyama, Shintaro / Nishimura, Akira / Song, Yongchen 掲載誌名 : American Mineralogist 巻 : 99 号 : 1 開始ページ : 178 終了ページ : 183 発行日 : 2014-01 リポジトリID : 2014010131
アクセス件数 : 877 件 ダウンロード件数 : 0 件
Mechanical behavior of gas-saturated methane hydrate-bearing sediments
作成者 : Hyodo, Masayuki / Li, Yanghui / Yoneda, Jun / Nakata, Yukio / Yoshimoto, Norimasa / Nishimura, Akira / Song, Yongchen 掲載誌名 : Journal of Geophysical Research : Solid Earth 巻 : 118 号 : 10 開始ページ : 5185 終了ページ : 5194 発行日 : 2013-10 リポジトリID : 2014010083
アクセス件数 : 951 件 ダウンロード件数 : 914 件
Whole-genome sequencing of sake yeast Saccharomyces cerevisiae Kyokai no.7
作成者 : Akao, Takeshi / Yashiro, Isao / Hosoyama, Akira / Kitagaki, Hiroshi / Horikawa, Hiroshi / Watanabe, Daisuke / Akada, Rinji / Ando, Yoshinori / Harashima, Satoshi / Inoue, Toyohisa / Inoue, Yoshiharu / Kajiwara, Susumu / Kitamoto, Katsuhiko / Kitamoto, Noriyuki / Kobayashi, Osamu / Kuhara, Satoru / Masubuchi, Takashi / Mizoguchi, Haruhiko / Nakao, Yoshihiro / Nakazato, Atsumi / Namise, Masahiro / Oba, Takahiro / Ogata, Tomoo / Ohta, Akinori / Sato, Masahide / Shibasaki, Seiji / Takatsume, Yoshifumi / Tanimoto, Shota / Tsuboi, Hirokazu / Nishimura, Akira / Yoda, Koji / Ishikawa, Takeaki / Iwashita, Kazuhiro / Fujita, Nobuyuki / Shimoi, Hitoshi 掲載誌名 : DNA research : an international journal for rapid publication of reports on genes and genomes 巻 : 18 号 : 6 開始ページ : 423 終了ページ : 434 発行日 : 2011-12 リポジトリID : 2011010297
アクセス件数 : 1020 件 ダウンロード件数 : 945 件
小嶋正巳著『中国社会主義賃金の展開』
作成者 : 西村, 明 掲載誌名 : 東亞経濟研究 巻 : 51 号 : 3-4 開始ページ : 155 終了ページ : 164 発行日 : 1989-12-31 リポジトリID : C040051000309
アクセス件数 : 702 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]