Japanese | English

トップページへ戻る

作成者ヨミ 別一覧


New susceptibility and resistance HLA-DP alleles to HBV-related diseases identified by a trans-ethnic association study in Asia
作成者 : Nishida, Nao / Sawai, Hiromi / Kashiwase, Koichi / Minami, Mutsuhiko / Sugiyama, Masaya / Seto, Wai-Kay / Yuen, Man-Fung / Posuwan, Nawarat / Poovorawan, Yong / Ahn, Sang Hoon / Han, Kwang-Hyub / Matsuura, Kentaro / Tanaka, Yasuhito / Kurosaki, Masayuki / Asahina, Yasuhiro / Izumi, Namiki / Kang, Jong-Hon / Hige, Shuhei / Ide, Tatsuya / Yamamoto, Kazuhide / Sakaida, Isao / Murawaki, Yoshikazu / Itoh, Yoshito / Tamori, Akihiro / Orito, Etsuro / Hiasa, Yoichi / Honda, Masao / Kaneko, Shuichi / Mita, Eiji / Suzuki, Kazuyuki / Hino, Keisuke / Tanaka, Eiji / Mochida, Satoshi / Watanabe, Masaaki / Eguchi, Yuichiro / Masaki, Naohiko / Murata, Kazumoto / Korenaga, Masaaki / Mawatari, Yoriko / Ohashi, Jun / Kawashima, Minae / Tokunaga, Katsushi / Mizokami, Masashi 掲載誌名 : PLoS ONE 巻 : 9 号 : 2 開始ページ : e86449 終了ページ : 発行日 : 2014-02-10 リポジトリID : 2014010193
アクセス件数 : 742 件 ダウンロード件数 : 0 件
Nutritional management contributes to improvement in minimal hepatic encephalopathy and quality of life in patients with liver cirrhosis : A preliminary, prospective, open-label study
作成者 : Kato, Akinobu / Tanaka, Hiroto / Kawaguchi, Takumi / Kanazawa, Hidenori / Iwasa, Motoh / Sakaida, Isao / Moriwaki, Hisataka / Murawaki, Yoshikazu / Suzuki, Kazuyuki / Okita, Kiwamu 掲載誌名 : Hepatology research : the official journal of the Japan Society of Hepatology 巻 : 43 号 : 5 開始ページ : 452 終了ページ : 458 発行日 : 2013-05 リポジトリID : 2013010182
アクセス件数 : 759 件 ダウンロード件数 : 0 件
Genome-wide association study confirming association of HLA-DP with protection against chronic hepatitis B and viral clearance in Japanese and Korean
作成者 : Nishida, Nao / Sawai, Hiromi / Matsuura, Kentaro / Sugiyama, Masaya / Ahn, Sang Hoon / Park, Yong / Hige, Shuhei / Kang, Jong-Hon / Suzuki, Kazuyuki / Kurosaki, Masayuki / Asahina, Yasuhiro / Mochida, Satoshi / Watanabe, Masaaki / Tanaka, Eiji / Honda, Masao / Kaneko, Shuichi / Orito, Etsuro / Itoh, Yoshito / Mita, Eiji / Tamori, Akihiro / Murawaki, Yoshikazu / Hiasa, Yoichi / Sakaida, Isao / Korenaga, Masaaki / Hino, Keisuke / Ide, Tatsuya / Kawashima, Minae / Mawatari, Yoriko / Sageshima, Megumi / Ogasawara, Yuko / Koike, Asako / Izumi, Namiki / Han, Kwang-Hyub / Tanaka, Yasuhito / Tokunaga, Katsushi / Mizokami, Masashi 掲載誌名 : PloS one 巻 : 7 号 : 6 開始ページ : e39175 終了ページ : 発行日 : 2012-07-21 リポジトリID : 2012010450
アクセス件数 : 1046 件 ダウンロード件数 : 0 件
Guidelines on nutritional management in Japanese patients with liver cirrhosis from the perspective of preventing hepatocellular carcinoma
作成者 : Suzuki, Kazuyuki / Endo, Ryujin / Kohgo, Yutaka / Ohtake, Takaaki / Ueno, Yoshiyuki / Kato, Akinobu / Suzuki, Kazutomo / Shiraki, Ryo / Moriwaki, Hisataka / Habu, Daiki / Saito, Masaki / Nishiguchi, Shuhei / Katayama, Kazuhiro / Sakaida, Isao 掲載誌名 : Hepatology research : the official journal of the Japan Society of Hepatology 巻 : 42 号 : 7 開始ページ : 621 終了ページ : 626 発行日 : 2012-07 リポジトリID : 2012010408
アクセス件数 : 725 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]