Japanese | English

トップページへ戻る

作成者ヨミ 別一覧


Observations of 6.7 GHz methanol masers with East-Asian VLBI Network. I. VLBI images of the first epoch of observations
作成者 : Fujisawa, Kenta / Sugiyama, Koichiro / Motogi, Kazuhito / Hachisuka, Kazuya / Yonekura, Yoshinori / Sawada-Satoh, Satoko / Matsumoto, Naoko / Sorai, Kazuo / Momose, Munetake / Saito, Yu / Takaba, Hiroshi / Ogawa, Hideo / Kimura, Kimihiro / Niinuma, Kotaro / Hirano, Daiki / Omodaka, Toshihiro / Kobayashi, Hideyuki / Kawaguchi, Noriyuki / Shibata, Katsunori M. / Honma, Mareki / Hirota, Tomoya / Murata, Yasuhiro / Doi, Akihiro / Mochizuki, Nanako / Shen, Zhiqiang / Chen, Xi / Xia, Bo / Li, Bin / Kim, Kee-tae 掲載誌名 : PASJ : publications of the Astronomical Society of Japan 巻 : 66 号 : 2 開始ページ : 31 終了ページ : 発行日 : 2014-04 リポジトリID : 2014010313
アクセス件数 : 757 件 ダウンロード件数 : 0 件
The GENJI programme : Gamma-ray emitting notable AGN monitoring by Japanese VLBI
作成者 : Nagai, Hiroshi / Kino, Motoki / Niinuma, Kotaro / Akiyama, Kazunori / Hada, Kazuhiro / Koyama, Shoko / Orienti, Monica / Hiura, Koichiro / Sawada-Satoh, Satoko / Honma, Mareki / Giovannini, Gabriele / Giroletti, Marcello / Shibata, Katsunori / Sorai, Kazuo 掲載誌名 : PASJ : publications of the Astronomical Society of Japan 巻 : 65 号 : 2 開始ページ : 24 終了ページ : 発行日 : 2013-04 リポジトリID : 2013010196
アクセス件数 : 577 件 ダウンロード件数 : 0 件
An intrinsic short-term radio variability observed in PKS 1510-089
作成者 : Kadota, Akiko / Fujisawa, Kenta / Sawada-Satoh, Satoko / Wajima, Kiyoaki / Doi, Akihiro 掲載誌名 : PASJ : publications of the Astronomical Society of Japan 巻 : 64 号 : 5 開始ページ : 109 終了ページ : 発行日 : 2012-10-25 リポジトリID : 2012010957
アクセス件数 : 667 件 ダウンロード件数 : 1017 件
Internal proper motions of methanol masers at 6.7 GHz in massive star-forming region onsala 1
作成者 : Sugiyama, Koichiro / Fujisawa, Kenta / Doi, Akihiro / Honma, Mareki / Isono, Yasuko / Kobayashi, Hideyuki / Mochizuki, Nanako / Murata, Yasuhiro / Sawada-Satoh, Satoko / Wajima, Kiyoaki 掲載誌名 : PASJ : Publications of the Astronomical Society of Japan 巻 : 63 号 : 1 開始ページ : 53 終了ページ : 61 発行日 : 2011-02-25 リポジトリID : 2012010348
アクセス件数 : 864 件 ダウンロード件数 : 661 件

[1]