Japanese | English

トップページへ戻る

作成者ヨミ 別一覧


『愚管抄』 : 問題点と試訳(2)
作成者 : 上原, 雅文 / 柏木, 寧子 / 吉田, 真樹 / 栗原, 剛 / 佐藤, 正英 掲載誌名 : 巻 : 号 : 開始ページ : 1 終了ページ : 21 発行日 : 2018-06 リポジトリID : 2019010003
アクセス件数 : 72 件 ダウンロード件数 : 22 件
『愚管抄』 : 問題点と試訳(1)
作成者 : 上原, 雅文 / 柏木, 寧子 / 吉田, 真樹 / 栗原, 剛 / 佐藤, 正英 掲載誌名 : 巻 : 号 : 開始ページ : 1 終了ページ : 53 発行日 : 2017-06 リポジトリID : 2017010017
アクセス件数 : 466 件 ダウンロード件数 : 1679 件
『八幡宇佐宮御託宣集』託宣・示現年表
作成者 : 吉田, 真樹 / 柏木, 寧子 / 栗原, 剛 / 上原, 雅文 / 佐藤, 正英 掲載誌名 : 巻 : 号 : 開始ページ : 1 終了ページ : 59 発行日 : 2014-05-20 リポジトリID : 2014010119
アクセス件数 : 1124 件 ダウンロード件数 : 7977 件
Whole-genome sequencing of sake yeast Saccharomyces cerevisiae Kyokai no.7
作成者 : Akao, Takeshi / Yashiro, Isao / Hosoyama, Akira / Kitagaki, Hiroshi / Horikawa, Hiroshi / Watanabe, Daisuke / Akada, Rinji / Ando, Yoshinori / Harashima, Satoshi / Inoue, Toyohisa / Inoue, Yoshiharu / Kajiwara, Susumu / Kitamoto, Katsuhiko / Kitamoto, Noriyuki / Kobayashi, Osamu / Kuhara, Satoru / Masubuchi, Takashi / Mizoguchi, Haruhiko / Nakao, Yoshihiro / Nakazato, Atsumi / Namise, Masahiro / Oba, Takahiro / Ogata, Tomoo / Ohta, Akinori / Sato, Masahide / Shibasaki, Seiji / Takatsume, Yoshifumi / Tanimoto, Shota / Tsuboi, Hirokazu / Nishimura, Akira / Yoda, Koji / Ishikawa, Takeaki / Iwashita, Kazuhiro / Fujita, Nobuyuki / Shimoi, Hitoshi 掲載誌名 : DNA research : an international journal for rapid publication of reports on genes and genomes 巻 : 18 号 : 6 開始ページ : 423 終了ページ : 434 発行日 : 2011-12 リポジトリID : 2011010297
アクセス件数 : 829 件 ダウンロード件数 : 862 件

[1]