Japanese | English

トップページへ戻る

作成者ヨミ 別一覧


Tick surveillance for relapsing fever spirochete Borrelia miyamotoi in Hokkaido, Japan
作成者 : Takano, Ai / Toyomane, Kochi / Konnai, Satoru / Ohashi, Kazuhiko / Nakao, Minoru / Ito, Takuya / Ando, Masako / Maeda, Ken / Watarai, Masahisa / Sato, Kozue / Kawabata, Hiroki 掲載誌名 : PloS one 巻 : 9 号 : 8 開始ページ : e104532 終了ページ : 発行日 : 2014-08-11 リポジトリID : 2014010485
アクセス件数 : 589 件 ダウンロード件数 : 0 件
Astasia and pyrexia related to borrelia garinii infection in two dogs in Hokkaido, Japan
作成者 : Inokuma, Hisashi / Maetani, Shigeki / Fujitsuka, Jyunji / Takano, Ai / Sato, Kozue / Fukui, Takashi / Masuzawa, Toshiyuki / Kawabata, Hiroki 掲載誌名 : Journal of Veterinary Medical Science 巻 : 75 号 : 7 開始ページ : 975 終了ページ : 978 発行日 : 2013 リポジトリID : 2014010035
アクセス件数 : 465 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]