Japanese | English

トップページへ戻る

作成者ヨミ 別一覧


Clinical characteristics of patients who developed hepatocellular carcinoma after hepatitis C virus eradication with interferon therapy : Current status in Japan
作成者 : Sato, Akira / Sata, Michio / Ikeda, Kenji / Kumada, Takashi / Izumi, Namiki / Asahina, Yasuhiro / Osaki, Yukio / Chayama, Kazuaki / Kaneko, Shuichi / Sakai, Akito / Onji, Morikazu / Hiasa, Yoichi / Omura, Takumi / Ozeki, Itaru / Yokosuka, Osamu / Shiina, Shuichiro / Itsubo, Mariko / Nishiguchi, Shuhei / Hirano, Katsuharu / Ide, Tatsuya / Sakisaka, Shotaro / Yamasaki, Takahiro / Hidaka, Isao / Tanaka, Masatoshi / Kim, Soo Ryang / Ichida, Takafumi 掲載誌名 : Internal Medicine 巻 : 52 号 : 24 開始ページ : 2701 終了ページ : 2706 発行日 : 2013 リポジトリID : 2014010112
アクセス件数 : 533 件 ダウンロード件数 : 0 件
Efficient detection of hepatocellular carcinoma by a hybrid blood test of epigenetic and classical protein markers
作成者 : Iizuka, Norio / Oka, Masaaki / Sakaida, Isao / Moribe, Toyoki / Miura, Toshiaki / Kimura, Naoki / Tamatsukuri, Shigeru / Ishitsuka, Hideo / Uchida, Koichi / Terai, Shuji / Yamashita, Satoyoshi / Okita, Kiwamu / Sakata, Koichiro / Karino, Yoshiyasu / Toyota, Joji / Ando, Eiji / Ide, Tatsuya / Sata, Michio / Tsunedomi, Ryoichi / Tsutsui, Masahito / Iida, Michihisa / Tokuhisa, Yoshihiro / Sakamoto, Kazuhiko / Tamesa, Takao / Fujita, Yusuke / Hamamoto, Yoshihiko 掲載誌名 : Clinica chimica acta : international journal of clinical chemistry 巻 : 412 号 : 1-2 開始ページ : 152 終了ページ : 158 発行日 : 2011-01-14 リポジトリID : 2011010266
アクセス件数 : 789 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]