Japanese | English

トップページへ戻る

作成者ヨミ 別一覧


Guidelines for non-pharmacotherapy of cardiac arrhythmias (JCS 2011) : Digest version
作成者 : Okumura, Ken / Aizawa, Yoshifusa / Aonuma, Kazutaka / Hagiwara, Nobuhisa / Isobe, Fumitaka / Katoh, Takao / Matsumoto, Kazuo / Murakawa, Yuji / Nitta, Takashi / Ohnishi, Satoshi / Shimizu, Akihiko / Hirao, Kenzo / Ishikawa, Toshiyuki / Iwa, Toru / Kurita, Takashi / Kusano, Kengo / Nakamura, Yoshihide / Nakazato, Yuji / Niwano, Shinichi / Sasaki, Shingo / Shiga, Tsuyoshi / Shoda, Morio / Sumitomo, Naokata / Umemura, Jun / Kasanuki, Hiroshi / Kimura, Takeshi / Kodama, Itsuo / Ohe, Tohru / Tanaka, Shigeo 掲載誌名 : Circulation Journal 巻 : 77 号 : 1 開始ページ : 249 終了ページ : 274 発行日 : 2012-12-25 リポジトリID : 2013010704
アクセス件数 : 627 件 ダウンロード件数 : 0 件
Nippon storm study design
作成者 : Kurita, Takashi / Noda, Takashi / Nitta, Takashi / Furushima, Hiroshi / Shimizu, Akihiko / Ohe, Tohru / Aizawa, Yoshifusa / Chiba, Yasutaka 掲載誌名 : Journal of arrhythmia 巻 : 28 号 : 5 開始ページ : 277 終了ページ : 279 発行日 : 2012-10 リポジトリID : 2012011206
アクセス件数 : 1024 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]