Japanese | English

トップページへ戻る

作成者ヨミ 別一覧


Sequential changes in the non-coding control region sequences of JC polyomaviruses from the cerebrospinal fluid of patients with progressive multifocal leukoencephalopathy
作成者 : Nakamichi, Kazuo / Kishida, Shuji / Tanaka, Kozue / Suganuma, Akihiko / Sano, Yasuteru / Sano, Hironori / Kanda, Takashi / Maeda, Norihisa / Kira, Jun-ichi / Itoh, Ai / Kato, Natsuko / Tomimoto, Hidekazu / Kurane, Ichiro / Lim, Chang-Kweng / Mizusawa, Hidehiro / Saijo, Masayuki 掲載誌名 : Archives of Virology 巻 : 158 号 : 3 開始ページ : 639 終了ページ : 650 発行日 : 2013 リポジトリID : 2013010052
アクセス件数 : 714 件 ダウンロード件数 : 0 件
Detection of bat coronaviruses from Miniopterus fuliginosus in Japan
作成者 : Shirato, Kazuya / Maeda, Ken / Tsuda, Shumpei / Suzuki, Kazuo / Watanabe, Shumpei / Shimoda, Hiroshi / Ueda, Naoya / Iha, Koichiro / Taniguchi, Satosho / Kyuwa, Shigeru / Endoh, Daiji / Matsuyama, Shutoku / Kurane, Ichiro / Saijo, Masayuki / Morikawa, Shigeru / Yoshikawa, Yasuhiro / Akashi, Hiroomi / Mizutani, Tetsuya 掲載誌名 : Virus genes 巻 : 44 号 : 1 開始ページ : 40 終了ページ : 44 発行日 : 2012-02 リポジトリID : 2012010521
アクセス件数 : 883 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]