Japanese | English

トップページへ戻る

作成者ヨミ 別一覧


Complete genomic DNA sequence of the east asian spotted fever disease agent rickettsia japonica
作成者 : Matsutani, Minenosuke / Ogawa, Motohiko / Takaoka, Naohisa / Hanaoka, Nozomu / Toh, Hidehiro / Yamashita, Atsushi / Oshima, Kenshiro / Hirakawa, Hideki / Kuhara, Satoru / Suzuki, Harumi / Hattori, Masahira / Kishimoto, Toshio / Ando, Shuji / Azuma, Yoshinao / Shirai, Mutsunori 掲載誌名 : PLoS ONE 巻 : 8 号 : 9 開始ページ : e71861 終了ページ : 発行日 : 2013-09-09 リポジトリID : 2013010518
アクセス件数 : 827 件 ダウンロード件数 : 917 件
Whole-genome sequencing of sake yeast Saccharomyces cerevisiae Kyokai no.7
作成者 : Akao, Takeshi / Yashiro, Isao / Hosoyama, Akira / Kitagaki, Hiroshi / Horikawa, Hiroshi / Watanabe, Daisuke / Akada, Rinji / Ando, Yoshinori / Harashima, Satoshi / Inoue, Toyohisa / Inoue, Yoshiharu / Kajiwara, Susumu / Kitamoto, Katsuhiko / Kitamoto, Noriyuki / Kobayashi, Osamu / Kuhara, Satoru / Masubuchi, Takashi / Mizoguchi, Haruhiko / Nakao, Yoshihiro / Nakazato, Atsumi / Namise, Masahiro / Oba, Takahiro / Ogata, Tomoo / Ohta, Akinori / Sato, Masahide / Shibasaki, Seiji / Takatsume, Yoshifumi / Tanimoto, Shota / Tsuboi, Hirokazu / Nishimura, Akira / Yoda, Koji / Ishikawa, Takeaki / Iwashita, Kazuhiro / Fujita, Nobuyuki / Shimoi, Hitoshi 掲載誌名 : DNA research : an international journal for rapid publication of reports on genes and genomes 巻 : 18 号 : 6 開始ページ : 423 終了ページ : 434 発行日 : 2011-12 リポジトリID : 2011010297
アクセス件数 : 1040 件 ダウンロード件数 : 948 件

[1]