Japanese | English

トップページへ戻る

作成者ヨミ 別一覧


A phase II study of five peptides combination with oxaliplatin-based chemotherapy as a first-line therapy for advanced colorectal cancer (FXV study)
作成者 : Hazama, Shoichi / Nakamura, Yusuke / Tanaka, Hiroaki / Hirakawa, Kosei / Tahara, Ko / Shimizu, Ryoichi / Ozasa, Hiroaki / Etoh, Ryuichi / Sugiura, Fumiaki / Okuno, Kiyotaka / Furuya, Takumi / Nishimura, Taku / Sakata, Koichiro / Yoshimatsu, Kazuhiko / Takenouchi, Hiroko / Tsunedomi, Ryouichi / Inoue, Yuka / Kanekiyo, Shinsuke / Shindo, Yoshitaro / Suzuki, Nobuaki / Yoshino, Shigefumi / Shinozaki, Hirokazu / Kamiya, Akira / Furukawa, Hiroyuki / Yamanaka, Takeharu / Fujita, Tomonobu / Kawakami, Yutaka / Oka, Masaaki 掲載誌名 : Journal of translational medicine 巻 : 12 号 : 1 開始ページ : 108 終了ページ : 発行日 : 2014-04-30 リポジトリID : 2014010294
アクセス件数 : 743 件 ダウンロード件数 : 0 件
Prognostic impact of expression of Bcl-2 and Bax genes in circulating immune cells derived from patients with head and neck carcinoma
作成者 : Tano, Tomoyuki / Okamoto, Masato / Kan, Shin / Nakashiro, Koh-ichi / Shimodaira, Shigetaka / Koido, Shigeo / Homma, Sadamu / Sato, Mitsunobu / Fujita, Tomonobu / Kawakami, Yutaka / Hamakawa, Hiroyuki 掲載誌名 : Neoplasia 巻 : 15 号 : 3 開始ページ : 305 終了ページ : 314 発行日 : 2013 リポジトリID : 2013010089
アクセス件数 : 509 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]