Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


Guidelines for clinical use of cardiac nuclear medicine (JCS 2010) : digest version
作成者 : Tamaki, Nagara / Kumita, Shinichiro / Kusakabe, Kiyoko / Matsuzaki, Masunori / Nishimura, Tsunehiko / Senda, Shoichi / Shimamoto, Kazuaki / Yamashita, Akira / Yamazaki, Junichi / Chikamori, Taishiro / Ishida, Yoshio / Iwado, Yasuyoshi / Kiriyama, Tomonari / Kiso, Keisuke / Kondo, Chisato / Matsumoto, Naoya / Nakajima, Kenichi / Nakata, Tomoaki / Yamamoto, Takeshi / Yamashina, Shohei / Yoshinaga, Keiichiro / Doi, Yoshinori / Fujita, Masatoshi / Nishimura, Shigeyuki / Ohsuzu, Fumitaka / Takeishi, Yasuchika 掲載誌名 : Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society 巻 : 76 号 : 3 開始ページ : 761 終了ページ : 767 発行日 : 2012-02-25 リポジトリID : 2012010757
アクセス件数 : 711 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]