Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


Impact of gender on the prognosis of patients with nonvalvular atrial fibrillation
作成者 : Inoue, Hiroshi / Atarashi, Hirotsugu / Okumura, Ken / Yamashita, Takeshi / Origasa, Hideki / Kumagai, Naoko / Sakurai, Masayuki / Kawamura, Yuichiro / Kubota, Isao / Matsumoto, Kazuo / Kaneko, Yoshiaki / Ogawa, Satoshi / Aizawa, Yoshifusa / Chinushi, Masaomi / Kodama, Itsuo / Watanabe, Eiichi / Koretsune, Yukihiro / Okuyama, Yuji / Shimizu, Akihiko / Igawa, Osamu / Bando, Shigenobu / Fukatani, Masahiko / Saikawa, Tetsunori / Chishaki, Akiko 掲載誌名 : American Journal of Cardiology 巻 : 113 号 : 6 開始ページ : 957 終了ページ : 962 発行日 : 2014-03-15 リポジトリID : 2014010129
アクセス件数 : 702 件 ダウンロード件数 : 0 件
Guidelines for non-pharmacotherapy of cardiac arrhythmias (JCS 2011) : Digest version
作成者 : Okumura, Ken / Aizawa, Yoshifusa / Aonuma, Kazutaka / Hagiwara, Nobuhisa / Isobe, Fumitaka / Katoh, Takao / Matsumoto, Kazuo / Murakawa, Yuji / Nitta, Takashi / Ohnishi, Satoshi / Shimizu, Akihiko / Hirao, Kenzo / Ishikawa, Toshiyuki / Iwa, Toru / Kurita, Takashi / Kusano, Kengo / Nakamura, Yoshihide / Nakazato, Yuji / Niwano, Shinichi / Sasaki, Shingo / Shiga, Tsuyoshi / Shoda, Morio / Sumitomo, Naokata / Umemura, Jun / Kasanuki, Hiroshi / Kimura, Takeshi / Kodama, Itsuo / Ohe, Tohru / Tanaka, Shigeo 掲載誌名 : Circulation Journal 巻 : 77 号 : 1 開始ページ : 249 終了ページ : 274 発行日 : 2012-12-25 リポジトリID : 2013010704
アクセス件数 : 711 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]