Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


Whole-genome sequencing of sake yeast Saccharomyces cerevisiae Kyokai no.7
作成者 : Akao, Takeshi / Yashiro, Isao / Hosoyama, Akira / Kitagaki, Hiroshi / Horikawa, Hiroshi / Watanabe, Daisuke / Akada, Rinji / Ando, Yoshinori / Harashima, Satoshi / Inoue, Toyohisa / Inoue, Yoshiharu / Kajiwara, Susumu / Kitamoto, Katsuhiko / Kitamoto, Noriyuki / Kobayashi, Osamu / Kuhara, Satoru / Masubuchi, Takashi / Mizoguchi, Haruhiko / Nakao, Yoshihiro / Nakazato, Atsumi / Namise, Masahiro / Oba, Takahiro / Ogata, Tomoo / Ohta, Akinori / Sato, Masahide / Shibasaki, Seiji / Takatsume, Yoshifumi / Tanimoto, Shota / Tsuboi, Hirokazu / Nishimura, Akira / Yoda, Koji / Ishikawa, Takeaki / Iwashita, Kazuhiro / Fujita, Nobuyuki / Shimoi, Hitoshi 掲載誌名 : DNA research : an international journal for rapid publication of reports on genes and genomes 巻 : 18 号 : 6 開始ページ : 423 終了ページ : 434 発行日 : 2011-12 リポジトリID : 2011010297
アクセス件数 : 1040 件 ダウンロード件数 : 949 件
Coronary Artery Fistula : Report of A Case and Analytic Survey of Cases Reported in Japan
作成者 : Kaneyuki, Toshihiro / Morita, Tomoaki / Shintani, Kiyoshi / Kobayashi, Osamu / Fujiwara, Toshinori / Zempo, Nobuya / Nagasako, Atsushi 掲載誌名 : The bulletin of the Yamaguchi Medical School 巻 : 29 号 : 3-4 開始ページ : 93 終了ページ : 97 発行日 : 1982-12 リポジトリID : A020029000305
アクセス件数 : 759 件 ダウンロード件数 : 711 件
Surgical Treatment of Acute Arterial Insufficiency with Special Reference to Arteriosclerotic Obliterans
作成者 : Esato, Kensuke / Nakahara, Yasuo / Kurata, Satoru / Kobayashi, Osamu / Shintani, Kiyoshi / Morita, Nobuyoshi / Mohri, Hitoshi 掲載誌名 : The bulletin of the Yamaguchi Medical School 巻 : 27 号 : 1-2 開始ページ : 47 終了ページ : 54 発行日 : 1980-06 リポジトリID : A020027000106
アクセス件数 : 657 件 ダウンロード件数 : 873 件
Enzymic Inactivation of Oxytocin
作成者 : Hashimoto, Takeji / Kobayashi, Osamu 掲載誌名 : The bulletin of the Yamaguchi Medical School 巻 : 10 号 : 3 開始ページ : xviii 終了ページ : xix 発行日 : 1963-09 リポジトリID : A020010000324
アクセス件数 : 538 件 ダウンロード件数 : 349 件

[1]