Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


Bisarylation of 1,1′,3,3′-tetrahalo-2,2′-biazulene under Suzuki-Miyaura cross-coupling conditions
作成者 : Nakae, Takahiro / Kikuchi, Takashi / Mori, Shigeki / Okujima, Tetsuo / Murafuji, Toshihiro / Uno, Hidemitsu 掲載誌名 : Chemistry Letters 巻 : 43 号 : 4 開始ページ : 504 終了ページ : 506 発行日 : 2014 リポジトリID : 2014010245
アクセス件数 : 902 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]