Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


Gene expression and localization analysis of Bombyx mori bidensovirus and its putative receptor in B. mori midgut
作成者 : Ito, Katsuhiko / Shimura, Sachiko / Katsuma, Susumu / Tsuda, Yasuhiro / Kobayashi, Jun / Tabunoki, Hiroko / Yokoyama, Takeshi / Shimada, Toru / Kadono-Okuda, Keiko 掲載誌名 : Journal of invertebrate pathology 巻 : 136 号 : 開始ページ : 50 終了ページ : 56 発行日 : 2016-05 リポジトリID : 2016010036
アクセス件数 : 833 件 ダウンロード件数 : 0 件
Baculovirus-encoded protein BV/ODV-E26 determines tissue tropism and virulence in lepidopteran insects
作成者 : Katsuma, Susumu / Kobayashi, Jun / Koyano, Yasue / Matsuda-Imai, Noriko / Kang, WonKyung / Shimada, Toru 掲載誌名 : Journal of virology 巻 : 86 号 : 5 開始ページ : 2545 終了ページ : 2555 発行日 : 2012-03 リポジトリID : 2011010490
アクセス件数 : 1101 件 ダウンロード件数 : 0 件
A role for transcription from a piRNA cluster in de novo piRNA production
作成者 : Kawaoka, Shinpei / Mitsutake, Hiroshi / Kiuchi, Takashi / Kobayashi, Maki / Yoshikawa, Mayu / Suzuki, Yutaka / Sugano, Sumio / Shimada, Toru / Kobayashi, Jun / Tomari, Yukihide / Katsuma, Susumu 掲載誌名 : RNA 巻 : 18 号 : 2 開始ページ : 265 終了ページ : 273 発行日 : 2012-02 リポジトリID : 2011010343
アクセス件数 : 985 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]