Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


Guidelines for non-pharmacotherapy of cardiac arrhythmias (JCS 2011) : Digest version
作成者 : Okumura, Ken / Aizawa, Yoshifusa / Aonuma, Kazutaka / Hagiwara, Nobuhisa / Isobe, Fumitaka / Katoh, Takao / Matsumoto, Kazuo / Murakawa, Yuji / Nitta, Takashi / Ohnishi, Satoshi / Shimizu, Akihiko / Hirao, Kenzo / Ishikawa, Toshiyuki / Iwa, Toru / Kurita, Takashi / Kusano, Kengo / Nakamura, Yoshihide / Nakazato, Yuji / Niwano, Shinichi / Sasaki, Shingo / Shiga, Tsuyoshi / Shoda, Morio / Sumitomo, Naokata / Umemura, Jun / Kasanuki, Hiroshi / Kimura, Takeshi / Kodama, Itsuo / Ohe, Tohru / Tanaka, Shigeo 掲載誌名 : Circulation Journal 巻 : 77 号 : 1 開始ページ : 249 終了ページ : 274 発行日 : 2012-12-25 リポジトリID : 2013010704
アクセス件数 : 736 件 ダウンロード件数 : 0 件
Guidelines for Risks and Prevention of Sudden Cardiac Death (JCS 2010) : Digest Version
作成者 : Aizawa, Yoshifusa / Horie, Minoru / Inoue, Hiroshi / Kamakura, Shiro / Katoh, Takao / Matsuzaki, Masunori / Misaki, Takuro / Mitamura, Hideo / Murakawa, Yuji / Nitta, Takashi / Ogawa, Satoshi / Okumura, Ken / Sumitomo, Naokata / Yoshinaga, Masao / Chinushi, Masaomi / Fujiki, Akira / Furushima, Hiroshi / Ikeda, Takanori / Ito, Makoto / Kuga, Keisuke / Kusano, Kengo / Niwano, Shinichi / Nohara, Ryuji / Sasaki, Shingo / Shimizu, Akihiko / Shimizu, Wataru / Shoda, Morio / Hori, Masatsugu / Nakazawa, Makoto / Sugimoto, Tsuneaki / Yamaguchi, Tetsu 掲載誌名 : Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society 巻 : 76 号 : 2 開始ページ : 489 終了ページ : 507 発行日 : 2012-01-25 リポジトリID : 2012010715
アクセス件数 : 787 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]