Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


New susceptibility and resistance HLA-DP alleles to HBV-related diseases identified by a trans-ethnic association study in Asia
作成者 : Nishida, Nao / Sawai, Hiromi / Kashiwase, Koichi / Minami, Mutsuhiko / Sugiyama, Masaya / Seto, Wai-Kay / Yuen, Man-Fung / Posuwan, Nawarat / Poovorawan, Yong / Ahn, Sang Hoon / Han, Kwang-Hyub / Matsuura, Kentaro / Tanaka, Yasuhito / Kurosaki, Masayuki / Asahina, Yasuhiro / Izumi, Namiki / Kang, Jong-Hon / Hige, Shuhei / Ide, Tatsuya / Yamamoto, Kazuhide / Sakaida, Isao / Murawaki, Yoshikazu / Itoh, Yoshito / Tamori, Akihiro / Orito, Etsuro / Hiasa, Yoichi / Honda, Masao / Kaneko, Shuichi / Mita, Eiji / Suzuki, Kazuyuki / Hino, Keisuke / Tanaka, Eiji / Mochida, Satoshi / Watanabe, Masaaki / Eguchi, Yuichiro / Masaki, Naohiko / Murata, Kazumoto / Korenaga, Masaaki / Mawatari, Yoriko / Ohashi, Jun / Kawashima, Minae / Tokunaga, Katsushi / Mizokami, Masashi 掲載誌名 : PLoS ONE 巻 : 9 号 : 2 開始ページ : e86449 終了ページ : 発行日 : 2014-02-10 リポジトリID : 2014010193
アクセス件数 : 766 件 ダウンロード件数 : 0 件
High-throughput DNA typing of HLA-A, -B, -C, and -DRB1 loci by a PCR–SSOP–Luminex method in the Japanese population
作成者 : Itoh, Yoshiki / Mizuki, Nobuhisa / Shimada, Tsuyako / Azuma, Fumihiro / Itakura, Mitsuo / Kashiwase, Koichi / Kikkawa, Eri / Kulski, Jerzy K. / Satake, Masahiro / Inoko, Hidetoshi 掲載誌名 : Immunogenetics 巻 : 57 号 : 10 開始ページ : 717 終了ページ : 729 発行日 : 2005-11 リポジトリID : 2015010093
アクセス件数 : 579 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]