Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


An outcome measure for patients with cervical myelopathy : The Japanese Orthopaedic Association Cervical Myelopathy Evaluation Questionnaire (JOACMEQ) : An average score of healthy volunteers
作成者 : Tanaka, Nobuhiro / Konno, Shin-ichi / Takeshita, Katsushi / Fukui, Mitsuru / Takahashi, Kazuhisa / Chiba, Kazuhiro / Miyamoto, Masabumi / Matsumoto, Morio / Kasai, Yuichi / Kanamori, Masahiko / Matsunaga, Shunji / Hosono, Noboru / Kanchiku, Tsukasa / Taneichi, Hiroshi / Hashizume, Hiroshi / Kanayama, Masahiro / Shimizu, Takachika / Kawakami, Mamoru 掲載誌名 : Journal of Orthopaedic Science 巻 : 19 号 : 1 開始ページ : 33 終了ページ : 48 発行日 : 2014-01 リポジトリID : 2014010290
アクセス件数 : 691 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]