Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


Predictive biomarkers for the outcome of vaccination of five therapeutic epitope peptides for colorectal cancer
作成者 : Hazama, Shoichi / Takenouchi, Hiroko / Tsunedomi, Ryouichi / Iida, Michihisa / Suzuki, Nobuaki / Iizuka, Norio / Inoue, Yuka / Sakamoto, Kazuhiko / Nakao, Mitsuhiro / Shindo, Yoshitaro / Kanekiyo, Shinsuke / Tokumitsu, Yukio / Yoshimura, Kiyoshi / Maeda, Noriko / Maeda, Kazunari / Maeda, Yoshinari / Matsui, Hiroto / Yoshino, Shigefumi / Nakamura, Yusuke / Fujita, Yusuke / Hamamoto, Yoshihiko / Okamoto, Masato / Fujita, Tomonobu / Kawakami, Yutaka / Oka, Masaaki 掲載誌名 : Anticancer research 巻 : 34 号 : 8 開始ページ : 4201 終了ページ : 4205 発行日 : 2014-08 リポジトリID : 2014010393
アクセス件数 : 652 件 ダウンロード件数 : 0 件
A phase II study of five peptides combination with oxaliplatin-based chemotherapy as a first-line therapy for advanced colorectal cancer (FXV study)
作成者 : Hazama, Shoichi / Nakamura, Yusuke / Tanaka, Hiroaki / Hirakawa, Kosei / Tahara, Ko / Shimizu, Ryoichi / Ozasa, Hiroaki / Etoh, Ryuichi / Sugiura, Fumiaki / Okuno, Kiyotaka / Furuya, Takumi / Nishimura, Taku / Sakata, Koichiro / Yoshimatsu, Kazuhiko / Takenouchi, Hiroko / Tsunedomi, Ryouichi / Inoue, Yuka / Kanekiyo, Shinsuke / Shindo, Yoshitaro / Suzuki, Nobuaki / Yoshino, Shigefumi / Shinozaki, Hirokazu / Kamiya, Akira / Furukawa, Hiroyuki / Yamanaka, Takeharu / Fujita, Tomonobu / Kawakami, Yutaka / Oka, Masaaki 掲載誌名 : Journal of translational medicine 巻 : 12 号 : 1 開始ページ : 108 終了ページ : 発行日 : 2014-04-30 リポジトリID : 2014010294
アクセス件数 : 951 件 ダウンロード件数 : 0 件
UDP-glucuronosyltransferase (UGT) 1A1*28 Polymorphism-directed Phase II Study of Irinotecan with 5'-deoxy-5-fluorouridine (5'-DFUR) for Metastatic Colorectal Cancer
作成者 : Kanekiyo, Shinsuke / Hazama, Shoichi / Kondo, Hiroshi / Nagashima, Atsushi / Eto, Ryuichi / Yoshida, Shin / Shimizu, Ryoichi / Araki, Atsuhiro / Yamamoto, Tatsuhito / Uchiyama, Tetsuji / Yoshino, Shigefumi / Okayama, Naoko / Hinoda, Yuji / Oka, Masaaki 掲載誌名 : Anticancer research 巻 : 33 号 : 8 開始ページ : 3423 終了ページ : 3430 発行日 : 2013-08 リポジトリID : 2013010328
アクセス件数 : 805 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]