Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


A phase II study of five peptides combination with oxaliplatin-based chemotherapy as a first-line therapy for advanced colorectal cancer (FXV study)
作成者 : Hazama, Shoichi / Nakamura, Yusuke / Tanaka, Hiroaki / Hirakawa, Kosei / Tahara, Ko / Shimizu, Ryoichi / Ozasa, Hiroaki / Etoh, Ryuichi / Sugiura, Fumiaki / Okuno, Kiyotaka / Furuya, Takumi / Nishimura, Taku / Sakata, Koichiro / Yoshimatsu, Kazuhiko / Takenouchi, Hiroko / Tsunedomi, Ryouichi / Inoue, Yuka / Kanekiyo, Shinsuke / Shindo, Yoshitaro / Suzuki, Nobuaki / Yoshino, Shigefumi / Shinozaki, Hirokazu / Kamiya, Akira / Furukawa, Hiroyuki / Yamanaka, Takeharu / Fujita, Tomonobu / Kawakami, Yutaka / Oka, Masaaki 掲載誌名 : Journal of translational medicine 巻 : 12 号 : 1 開始ページ : 108 終了ページ : 発行日 : 2014-04-30 リポジトリID : 2014010294
アクセス件数 : 985 件 ダウンロード件数 : 0 件
A phase I study of combination vaccine treatment of five therapeutic epitope-peptides for metastatic colorectal cancer ; Safety, immunological response, and clinical outcome
作成者 : Hazama, Shoichi / Nakamura, Yusuke / Takenouchi, Hiroko / Suzuki, Nobuaki / Tsunedomi, Ryouichi / Inoue, Yuka / Tokuhisa, Yoshihiro / Iizuka, Norio / Yoshino, Shigefumi / Takeda, Kazuyoshi / Shinozaki, Hirokazu / Kamiya, Akira / Furukawa, Hiroyuki / Oka, Masaaki 掲載誌名 : Journal of translational medicine 巻 : 12 号 : 1 開始ページ : 63 終了ページ : 発行日 : 2014-03-10 リポジトリID : 2014010182
アクセス件数 : 787 件 ダウンロード件数 : 0 件
Combination therapy for hypertension in the elderly : A sub-analysis of the Combination Therapy of Hypertension to Prevent Cardiovascular Events (COPE) Trial
作成者 : Ogihara, Toshio / Matsuzaki, Masunori / Umemoto, Seiji / Rakugi, Hiromi / Matsuoka, Hiroaki / Shimada, Kazuyuki / Higaki, Jitsuo / Ito, Sadayoshi / Kamiya, Akira / Suzuki, Hiromichi / Ohashi, Yasuo / Shimamoto, Kazuaki / Saruta, Takao 掲載誌名 : Hypertension research : clinical and experimental : official journal of the Japanese Society of Hypertension 巻 : 35 号 : 4 開始ページ : 441 終了ページ : 448 発行日 : 2012-04 リポジトリID : 2012010194
アクセス件数 : 964 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]