Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


Impact of chemotherapy for colorectal cancer on regulatory T-cells and tumor immunity
作成者 : Maeda, Kazunari / Hazama, Shoichi / Tokuno, Kazuhisa / Kan, Shin / Maeda, Yoshinari / Watanabe, Yusaku / Kamei, Ryoji / Shindo, Yoshitaro / Maeda, Noriko / Yoshimura, Kiyoshi / Yoshino, Shigefumi / Oka, Masaaki 掲載誌名 : Anticancer research 巻 : 31 号 : 12 開始ページ : 4569 終了ページ : 4574 発行日 : 2011-12 リポジトリID : 2011010184
アクセス件数 : 737 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]