Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


Impact of gender on the prognosis of patients with nonvalvular atrial fibrillation
作成者 : Inoue, Hiroshi / Atarashi, Hirotsugu / Okumura, Ken / Yamashita, Takeshi / Origasa, Hideki / Kumagai, Naoko / Sakurai, Masayuki / Kawamura, Yuichiro / Kubota, Isao / Matsumoto, Kazuo / Kaneko, Yoshiaki / Ogawa, Satoshi / Aizawa, Yoshifusa / Chinushi, Masaomi / Kodama, Itsuo / Watanabe, Eiichi / Koretsune, Yukihiro / Okuyama, Yuji / Shimizu, Akihiko / Igawa, Osamu / Bando, Shigenobu / Fukatani, Masahiko / Saikawa, Tetsunori / Chishaki, Akiko 掲載誌名 : American Journal of Cardiology 巻 : 113 号 : 6 開始ページ : 957 終了ページ : 962 発行日 : 2014-03-15 リポジトリID : 2014010129
アクセス件数 : 705 件 ダウンロード件数 : 0 件
Guidelines for Risks and Prevention of Sudden Cardiac Death (JCS 2010) : Digest Version
作成者 : Aizawa, Yoshifusa / Horie, Minoru / Inoue, Hiroshi / Kamakura, Shiro / Katoh, Takao / Matsuzaki, Masunori / Misaki, Takuro / Mitamura, Hideo / Murakawa, Yuji / Nitta, Takashi / Ogawa, Satoshi / Okumura, Ken / Sumitomo, Naokata / Yoshinaga, Masao / Chinushi, Masaomi / Fujiki, Akira / Furushima, Hiroshi / Ikeda, Takanori / Ito, Makoto / Kuga, Keisuke / Kusano, Kengo / Niwano, Shinichi / Nohara, Ryuji / Sasaki, Shingo / Shimizu, Akihiko / Shimizu, Wataru / Shoda, Morio / Hori, Masatsugu / Nakazawa, Makoto / Sugimoto, Tsuneaki / Yamaguchi, Tetsu 掲載誌名 : Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society 巻 : 76 号 : 2 開始ページ : 489 終了ページ : 507 発行日 : 2012-01-25 リポジトリID : 2012010715
アクセス件数 : 772 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]