Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


Predictive biomarkers for the outcome of vaccination of five therapeutic epitope peptides for colorectal cancer
作成者 : Hazama, Shoichi / Takenouchi, Hiroko / Tsunedomi, Ryouichi / Iida, Michihisa / Suzuki, Nobuaki / Iizuka, Norio / Inoue, Yuka / Sakamoto, Kazuhiko / Nakao, Mitsuhiro / Shindo, Yoshitaro / Kanekiyo, Shinsuke / Tokumitsu, Yukio / Yoshimura, Kiyoshi / Maeda, Noriko / Maeda, Kazunari / Maeda, Yoshinari / Matsui, Hiroto / Yoshino, Shigefumi / Nakamura, Yusuke / Fujita, Yusuke / Hamamoto, Yoshihiko / Okamoto, Masato / Fujita, Tomonobu / Kawakami, Yutaka / Oka, Masaaki 掲載誌名 : Anticancer research 巻 : 34 号 : 8 開始ページ : 4201 終了ページ : 4205 発行日 : 2014-08 リポジトリID : 2014010393
アクセス件数 : 652 件 ダウンロード件数 : 0 件
Adoptive immunotherapy with MUC1-mRNA transfected dendritic cells and cytotoxic lymphocytes plus gemcitabine for unresectable pancreatic cancer
作成者 : Shindo, Yoshitaro / Hazama, Shoichi / Maeda, Yoshinari / Matsui, Hiroto / Iida, Michihisa / Suzuki, Nobuaki / Yoshimura, Kiyoshi / Ueno, Tomio / Yoshino, Shigefumi / Sakai, Kohei / Suehiro, Yutaka / Yamasaki, Takahiro / Hinoda, Yuji / Oka, Masaaki 掲載誌名 : Journal of Translational Medicine 巻 : 12 号 : 1 開始ページ : 175 終了ページ : 発行日 : 2014-06-19 リポジトリID : 2014010402
アクセス件数 : 655 件 ダウンロード件数 : 0 件
A phase I clinical trial of vaccination with KIF20A-derived peptide in combination with gemcitabine for patients with advanced pancreatic cancer
作成者 : Suzuki, Nobuaki / Hazama, Shoichi / Ueno, Tomio / Matsui, Hiroto / Shindo, Yoshitaro / Iida, Michihisa / Yoshimura, Kiyoshi / Yoshino, Shigefumi / Takeda, Kazuyoshi / Oka, Masaaki 掲載誌名 : Journal of Immunotherapy 巻 : 37 号 : 1 開始ページ : 36 終了ページ : 42 発行日 : 2014-01 リポジトリID : 2013010713
アクセス件数 : 724 件 ダウンロード件数 : 0 件
Overexpression of the RD RNA binding protein in hepatitis C virus-related hepatocellular carcinoma
作成者 : Iida, Michihisa / Iizuka, Norio / Tsunedomi, Ryouichi / Tsutsui, Masahiro / Yoshida, Shin / Maeda, Yoshinari / Tokuhisa, Yoshihiro / Sakamoto, Kazuhiko / Yoshimura, Kiyoshi / Tamesa, Takao / Oka, Masaaki 掲載誌名 : Oncology reports : an international journal devoted to fundamental and applied research in oncology 巻 : 28 号 : 2 開始ページ : 728 終了ページ : 734 発行日 : 2012-05-18 リポジトリID : 2012010316
アクセス件数 : 636 件 ダウンロード件数 : 0 件
Efficient detection of hepatocellular carcinoma by a hybrid blood test of epigenetic and classical protein markers
作成者 : Iizuka, Norio / Oka, Masaaki / Sakaida, Isao / Moribe, Toyoki / Miura, Toshiaki / Kimura, Naoki / Tamatsukuri, Shigeru / Ishitsuka, Hideo / Uchida, Koichi / Terai, Shuji / Yamashita, Satoyoshi / Okita, Kiwamu / Sakata, Koichiro / Karino, Yoshiyasu / Toyota, Joji / Ando, Eiji / Ide, Tatsuya / Sata, Michio / Tsunedomi, Ryoichi / Tsutsui, Masahito / Iida, Michihisa / Tokuhisa, Yoshihiro / Sakamoto, Kazuhiko / Tamesa, Takao / Fujita, Yusuke / Hamamoto, Yoshihiko 掲載誌名 : Clinica chimica acta : international journal of clinical chemistry 巻 : 412 号 : 1-2 開始ページ : 152 終了ページ : 158 発行日 : 2011-01-14 リポジトリID : 2011010266
アクセス件数 : 983 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]