Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


Impact of gender on the prognosis of patients with nonvalvular atrial fibrillation
作成者 : Inoue, Hiroshi / Atarashi, Hirotsugu / Okumura, Ken / Yamashita, Takeshi / Origasa, Hideki / Kumagai, Naoko / Sakurai, Masayuki / Kawamura, Yuichiro / Kubota, Isao / Matsumoto, Kazuo / Kaneko, Yoshiaki / Ogawa, Satoshi / Aizawa, Yoshifusa / Chinushi, Masaomi / Kodama, Itsuo / Watanabe, Eiichi / Koretsune, Yukihiro / Okuyama, Yuji / Shimizu, Akihiko / Igawa, Osamu / Bando, Shigenobu / Fukatani, Masahiko / Saikawa, Tetsunori / Chishaki, Akiko 掲載誌名 : American Journal of Cardiology 巻 : 113 号 : 6 開始ページ : 957 終了ページ : 962 発行日 : 2014-03-15 リポジトリID : 2014010129
アクセス件数 : 742 件 ダウンロード件数 : 0 件
Reciprocal control of hERG stability by Hsp70 and Hsc70 with implication for restoration of LQT2 mutant stability
作成者 : Li, Peili / Ninomiya, Haruaki / Kurata, Yasutaka / Kato, Masaru / Miake, Junichiro / Yamamoto, Yasutaka / Igawa, Osamu / Nakai, Akira / Higaki, Katsumi / Toyoda, Futoshi / Wu, Jie / Horie, Minoru / Matsuura, Hiroshi / Yoshida, Akio / Shirayoshi, Yasuaki / Hiraoka, Masayasu / Hisatome, Ichiro 掲載誌名 : Circulation research : an official journal of the American Heart Association / American Heart Association 巻 : 108 号 : 4 開始ページ : 458 終了ページ : 468 発行日 : 2011-02-18 リポジトリID : 2011010265
アクセス件数 : 858 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]