Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


New susceptibility and resistance HLA-DP alleles to HBV-related diseases identified by a trans-ethnic association study in Asia
作成者 : Nishida, Nao / Sawai, Hiromi / Kashiwase, Koichi / Minami, Mutsuhiko / Sugiyama, Masaya / Seto, Wai-Kay / Yuen, Man-Fung / Posuwan, Nawarat / Poovorawan, Yong / Ahn, Sang Hoon / Han, Kwang-Hyub / Matsuura, Kentaro / Tanaka, Yasuhito / Kurosaki, Masayuki / Asahina, Yasuhiro / Izumi, Namiki / Kang, Jong-Hon / Hige, Shuhei / Ide, Tatsuya / Yamamoto, Kazuhide / Sakaida, Isao / Murawaki, Yoshikazu / Itoh, Yoshito / Tamori, Akihiro / Orito, Etsuro / Hiasa, Yoichi / Honda, Masao / Kaneko, Shuichi / Mita, Eiji / Suzuki, Kazuyuki / Hino, Keisuke / Tanaka, Eiji / Mochida, Satoshi / Watanabe, Masaaki / Eguchi, Yuichiro / Masaki, Naohiko / Murata, Kazumoto / Korenaga, Masaaki / Mawatari, Yoriko / Ohashi, Jun / Kawashima, Minae / Tokunaga, Katsushi / Mizokami, Masashi 掲載誌名 : PLoS ONE 巻 : 9 号 : 2 開始ページ : e86449 終了ページ : 発行日 : 2014-02-10 リポジトリID : 2014010193
アクセス件数 : 766 件 ダウンロード件数 : 0 件
Clinical characteristics of patients who developed hepatocellular carcinoma after hepatitis C virus eradication with interferon therapy : Current status in Japan
作成者 : Sato, Akira / Sata, Michio / Ikeda, Kenji / Kumada, Takashi / Izumi, Namiki / Asahina, Yasuhiro / Osaki, Yukio / Chayama, Kazuaki / Kaneko, Shuichi / Sakai, Akito / Onji, Morikazu / Hiasa, Yoichi / Omura, Takumi / Ozeki, Itaru / Yokosuka, Osamu / Shiina, Shuichiro / Itsubo, Mariko / Nishiguchi, Shuhei / Hirano, Katsuharu / Ide, Tatsuya / Sakisaka, Shotaro / Yamasaki, Takahiro / Hidaka, Isao / Tanaka, Masatoshi / Kim, Soo Ryang / Ichida, Takafumi 掲載誌名 : Internal Medicine 巻 : 52 号 : 24 開始ページ : 2701 終了ページ : 2706 発行日 : 2013 リポジトリID : 2014010112
アクセス件数 : 739 件 ダウンロード件数 : 0 件
Genome-wide association study confirming association of HLA-DP with protection against chronic hepatitis B and viral clearance in Japanese and Korean
作成者 : Nishida, Nao / Sawai, Hiromi / Matsuura, Kentaro / Sugiyama, Masaya / Ahn, Sang Hoon / Park, Yong / Hige, Shuhei / Kang, Jong-Hon / Suzuki, Kazuyuki / Kurosaki, Masayuki / Asahina, Yasuhiro / Mochida, Satoshi / Watanabe, Masaaki / Tanaka, Eiji / Honda, Masao / Kaneko, Shuichi / Orito, Etsuro / Itoh, Yoshito / Mita, Eiji / Tamori, Akihiro / Murawaki, Yoshikazu / Hiasa, Yoichi / Sakaida, Isao / Korenaga, Masaaki / Hino, Keisuke / Ide, Tatsuya / Kawashima, Minae / Mawatari, Yoriko / Sageshima, Megumi / Ogasawara, Yuko / Koike, Asako / Izumi, Namiki / Han, Kwang-Hyub / Tanaka, Yasuhito / Tokunaga, Katsushi / Mizokami, Masashi 掲載誌名 : PloS one 巻 : 7 号 : 6 開始ページ : e39175 終了ページ : 発行日 : 2012-07-21 リポジトリID : 2012010450
アクセス件数 : 1068 件 ダウンロード件数 : 0 件
Efficient detection of hepatocellular carcinoma by a hybrid blood test of epigenetic and classical protein markers
作成者 : Iizuka, Norio / Oka, Masaaki / Sakaida, Isao / Moribe, Toyoki / Miura, Toshiaki / Kimura, Naoki / Tamatsukuri, Shigeru / Ishitsuka, Hideo / Uchida, Koichi / Terai, Shuji / Yamashita, Satoyoshi / Okita, Kiwamu / Sakata, Koichiro / Karino, Yoshiyasu / Toyota, Joji / Ando, Eiji / Ide, Tatsuya / Sata, Michio / Tsunedomi, Ryoichi / Tsutsui, Masahito / Iida, Michihisa / Tokuhisa, Yoshihiro / Sakamoto, Kazuhiko / Tamesa, Takao / Fujita, Yusuke / Hamamoto, Yoshihiko 掲載誌名 : Clinica chimica acta : international journal of clinical chemistry 巻 : 412 号 : 1-2 開始ページ : 152 終了ページ : 158 発行日 : 2011-01-14 リポジトリID : 2011010266
アクセス件数 : 1015 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]