Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


Status and prospects of liver cirrhosis treatment by using bone marrow-derived cells and mesenchymal cells
作成者 : Terai, Shuji / Takami, Taro / Yamamoto, Naoki / Fujisawa, Koichi / Ishikawa, Tsuyoshi / Urata, Yohei / Tanimoto, Haruko / Iwamoto, Takuya / Mizunaga, Yuko / Matsuda, Takashi / Oono, Takashi / Marumoto, Miho / Burganova, Guzel R. / Quintanilha, Luiz Fernando / Hidaka, Isao / Marumoto, Yoshio / Saeki, Issei / Uchida, Koichi / Yamasaki, Takahiro / Tani, Kenji / Taura, Yasuho / Fujii, Yasuhiko / Nishina, Hiroshi / Okita, Kiwamu / Sakaida, Isao 掲載誌名 : Tissue engineering. Part B, Reviews 巻 : 20 号 : 3 開始ページ : 206 終了ページ : 210 発行日 : 2014-06-01 リポジトリID : 2014010328
アクセス件数 : 466 件 ダウンロード件数 : 0 件
Clinical characteristics of patients who developed hepatocellular carcinoma after hepatitis C virus eradication with interferon therapy : Current status in Japan
作成者 : Sato, Akira / Sata, Michio / Ikeda, Kenji / Kumada, Takashi / Izumi, Namiki / Asahina, Yasuhiro / Osaki, Yukio / Chayama, Kazuaki / Kaneko, Shuichi / Sakai, Akito / Onji, Morikazu / Hiasa, Yoichi / Omura, Takumi / Ozeki, Itaru / Yokosuka, Osamu / Shiina, Shuichiro / Itsubo, Mariko / Nishiguchi, Shuhei / Hirano, Katsuharu / Ide, Tatsuya / Sakisaka, Shotaro / Yamasaki, Takahiro / Hidaka, Isao / Tanaka, Masatoshi / Kim, Soo Ryang / Ichida, Takafumi 掲載誌名 : Internal Medicine 巻 : 52 号 : 24 開始ページ : 2701 終了ページ : 2706 発行日 : 2013 リポジトリID : 2014010112
アクセス件数 : 419 件 ダウンロード件数 : 0 件
Timeline for development of autologous bone marrow infusion (ABMi) therapy and perspective for future stem cell therapy
作成者 : Terai, Shuji / Tanimoto, Haruko / Maeda, Masaki / Zaitsu, Junichi / Hisanaga, Takuro / Iwamoto, Takuya / Fujisawa, Koichi / Mizunaga, Yuko / Matsumoto, Toshihiko / Urata, Yohei / Marumoto, Yoshio / Hidaka, Isao / Ishikawa, Tsuyoshi / Yokoyama, Yuichiro / Aoyama, Koji / Tsuchiya, Masako / Takami, Taro / Omori, Kaoru / Yamamoto, Naoki / Segawa, Makoto / Uchida, Koichi / Yamasaki, Takahiro / Okita, Kiwamu / Sakaida, Isao 掲載誌名 : Journal of gastroenterology 巻 : 号 : 開始ページ : 終了ページ : 発行日 : 2012-04-05 リポジトリID : 2012010108
アクセス件数 : 603 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]