Japanese | English

トップページへ戻る

作成者 別一覧


An infant with congenital hemolytic anemia suggesting hereditary pyropoikilocytosis
作成者 : Tanaka, Makito / Koyama, Norio / Hoshino, Shin / Tagami, Kazunori / Tanaka, Ryo / Kawabe, Takashi / Hama, Asahito / Henmi, Yuto / Muramatsu, Hideki / Shimada, Akira / Takahashi, Yoshiyuki / Kojima, Seiji / Kanno, Hitoshi / Fujii, Hisaichi / Yamashiro, Yasuhiro / Hattori, Yukio 掲載誌名 : 臨床血液 巻 : 53 号 : 9 開始ページ : 1314 終了ページ : 1314 発行日 : 2012-09-30 リポジトリID : 2012010916
アクセス件数 : 675 件 ダウンロード件数 : 0 件

[1]